Zamyšlení po volbách

Volby ukázaly, jak je náš národ hluchý, slepý a dnes už i hloupý. Rokem 1989 nastoupila naše republika v tichosti politickou cestu založenou na klamu, podvodech, lži, zlodějinách, zatajování informací, dalších trestných činech až po nejvyšší zločiny. Snad každý občan byl mnohokrát podveden a okraden (většina již zapomněla).

Toto všechno je beztrestně povoleno jen těm, kteří dodržují určitá pravidla „kapitalistické hry“, kde se hodnoty nevytvářejí, jen se přerozdělují mezi jiné majitelé. Je to cesta kapitálu, jak někdo nazval „chudým brát a bohatým dávat“, čím více je člověk bohatší, tím má více síly a prostředků, podmanit si ty chudší.

Tento cyklus se opakuje, až zůstávají většinou samý chudáci. Zdálo-by se, že jsme na konci a nikdo nám už nic nemůže vzít. Upozorňuji, že zdaleka nejsme na konci. Ještě chudáci na tom nejsou tak špatně. Každý z nich má svůj život. Tím i chudák zůstává ve velkém ohrožení, protože Velkému bratru se teď zachtělo jejich životy. Proč? Pod heslem ochrany zelené planety a zbytečných žroutů odstranit původní obyvatelé a nahradit je migrací.

Ti chudáci migranti přece nemohou býti pořád v No-go zónách. Proto uvolnění bytů spěchá. Ty předvídavější už dříve pochopili, že odlidnění planety je v programu Velkého bratra a odstranit v krátké době miliardy lidí, není možné bez holokaustu. A mě se zdá, že polovina národa žije nadměrně velmi spokojeně a dělá že jich se něco takového nemůže dotknout.

Nevím, kde berou tuto důvěru a jistotu když, jak jsem výše uvedl, se k nim kolaborantská a protektorská evropská vláda i Velký bratr, celých 30 let chovají jako k vězňům až otrokům.

Vše se neustále děje před našima očima, ušima, jen rozum zůstává stranou, není zapojen v reálném světě. Sám bych se tomu neměl divit, jak si také řada lidí přečte v Protokolech sionských mudrců, “je v národě více lidí se zlými a nízkými pudy, než obdařených ušlechtilými city“.

Chování lidí je Velkému bratru dobře známo a na tom je postavena jejich politická strategie. Bohužel se dosud nepodařilo najít způsob, jak tento stav v lidské společnosti změnit. Opozice u nás není překážkou. Z velké opozice pomocí Jidášova groše uděláme malou opozici a malá opozice se svými „FakeNews“ je bez příležitosti.

Válku o duše lidí vedou všemi možnými i nemožnými cestami z nichž jsou nejdůležitější: uzavřený prostor pro cestování, omezení zpráv ze světového dění (vytvořit ze států jakési psychušky nebo polo-koncentráky) a k prosazení tyranie nastoupí dokonale ovládnutá Mainstreamová média a kolaboranti, kteří na obyvatelstvo chrlí (až do zblbnutí) falešnou iluzi. Pokřiví vnímání toho, co se ve skutečnosti děje a zkreslený pohled uvede člověka do stavu, kdy je možné jej lehce ovládat.

A tak může desetimilionový stát objednat v USA 23 milionů očkovacích dávek za 6 miliard. Jsou si jisti, že se satanskou pomocí je lidem vnutí, byť by některé očkovali až do zblbnutí. Angela Merkelová na začátku přeci řekla, že očkovat se bude pořád dokola a jak je vidět měla pravdu.

Dospělí občané by nikdy neměli uspěchat svá rozhodnutí o očkování, zvláště když žádná skutečná pandemie (v jedné době 160 tisíc nemocných na 10 mil. obyvatel) není, nebyla ani vylhaná. Dosud nebyl objeven ani sám patogen. Člověku by se chtělo říci „Bůh ví, jak to vlastně je“.

Není nutné obracet se na Boha, když nám to zatím (do doby, než bude v USA odsouzen) může říci sám dr. J. Mengele, respektive jeho pokračovatel dr. A. Fauci. Můžeme věřit těmto hochům (poučeni z minulosti), že to s námi myslí dobře, abychom se na tomto světě nemuseli dlouho trápit.

Mixáž všemožných srač.. v ampulích není znám u nás téměř nikomu. Kladné rozhodnutí k očkování už nelze vzít zpět a co se nepovede vyřeší Pohřební služba.

Neklade-li občan odpor, už není svobodným občanem, ale souhlasí s tím, že budete otrokem. A co když se najde pár takových, kteří řeknou, že se očkování nezúčastní? Odpověď je jednoduchá. Překročí-li významně množství zotročených občanů nad svobodnými, pak z humanitárních důvodů budou svobodní občané v izolovaných (koncentračních) táborech zlikvidováni.

A jsme u voleb. Řešení národního úpadku celé společnosti by mohlo teoreticky skončit „ze dne na den“, pokud významná většina občanů řekne NE, už toho bylo dost. V okamžiku se začne život vracet do normálu ke svobodnější společnosti.

To slovo NE většina neřekne, jak jsem uvedl výše. A to je všem lotrům známo. Zbývá jen čekat, jestli se teď Svět otřese v základech tolik, aby nás kolaborantské pakáže zbavil. Byla by to další pomoc našich slovanských bratrů – Rusů.

Bez nich by se Svět naplnil zlem zvaným NWO. A na závěr uvádím citát V.V.Pjakina:

„Každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na ty, kteří toho vědí a chápou více.‘‘

Viktor Buchal