„Advent pro Juliána“

Milí křesťané, spoluobčané, národe,

Nacházíme se v čase adventním. Čase křesťanské naděje na návrat Dobra a světla, čase alegorického příchodu Spasitele. V dnešní terminologii, pojmech a prioritách bychom možná mohli klidně říci „svobody a pravdy“. Neboť ani jednoho se nám opět tak nějak nedostává!

Víte kdo je Julián Assange?

Je to člověk, který není svým konáním a charakterem úplně tak nepodobný světlým bytostem, jakými byli právě Ježíš Kristus, nebo třeba Jan Hus.

Přeháním?

Přirovnávám, protože chci zdůraznit ušlechtilost a dobro v tomto člověku! Přirovnávám, abych vyzdvihl to, že tento muž riskoval svůj život pro pravdu a svobodu nás všech a nyní za to trpí a umírá! Je zcela protiprávně vězněn a mučen! Jeho život je právě teď v kritickém ohrožení přičiněním těch, kteří naši svobodu a pravdivou informovanost opravdu hodně nechtějí!

Je týrán za to, že zveřejnil pravdu! Pravdu, která odhaluje zločiny a zvůli samozvaných mocných tohoto světa! Pravdu, kterou jsme se nikdy neměli dovědět!

Nebudu se nějak zevrubněji rozepisovat o Juliánově příběhu. Dá se najít mnoho článků, v nichž se můžete dozvědět vše podstatné, včetně posledního, mrazivě věcného, jehož český překlad naleznete tady.

Zde budiž jen odcitován malý úryvek z jednoho staršího skvělého článku o Juliánovi (odkaz na celý článek v českém překladu zde:

“Julian Assange vybudoval ve WikiLeaks (informační server a nakladatelství) organizaci, která si získala mimořádnou důvěru mnoha lidí s přístupem k dokumentům, které považovali za hodné zveřejnění. Věděli, že je Assange nikdy nezradí. Na WikiLeaks dosud nevyšel žádný dokument, jenž by se později ukázal jako falešný. Zároveň nikdy nebyl vyzrazen žádný informační zdroj. Julian Assange vybudoval „impérium“ založené na důvěře. I ta nejmenší lež by nenávratně poškodila projekt, jehož tvorbě věnoval tak veliké množství času a energie…..“.

„Na Juliana není vydán zatykač, protože by byl špion, a dokonce ani kvůli tomu, že publikoval mnoho dokumentů, jejichž zveřejnění se jistým osobám nehodilo. Ten zatykač stále platí z toho důvodu, že je Assange tak zatraceně chytrý, a tudíž i velmi dobrý a strašlivě efektivní v tom, co dělá. Za ten zájem jistých kruhů o jeho osobu nemůže ani tak to, co zatím zveřejnil, jako spíš to, co by ještě mohl zveřejnit v budoucnu.“.

Kdo a jakým způsobem ukládá Juliánovi o život, kdo ho špiní, chce umlčet jeho a symbolicky ukřižovat pravdu a svobodu? Toho se snadno dovtípíte po přečtení kteréhokoli z článků o Julianovi. Ať nejsem zbytečně nálepkován jako proruský troll!

Ač bych se chtěl vyvarovat patetičnosti, konstatuji následující:

Juliánovo věznění a mučení je přímým útokem na Dobro, právo, morálku a svobodu. Je demonstrací zvůle! Zvůle a síly těch kdo nás obelhávají, zotročují, zbídačují, drží v NATO, v EU! 

Jde do jisté míry i o jistou zkoušku, test nás všech, sondující připravenost populace na úplné ovládnutí a zotročení. Rozvědku zralosti lidstva pro nastolení skutečné a definitivní orwellovské totality nejtěžšího kalibru. Jestliže totiž nedokážeme Juliána zachránit, hůře, jestli budeme k jeho osudu lhostejní, bude zákonitým následkem této lhostejnosti nejen Juliánova smrt, ale i smrt lidské sebeúcty a odvahy.

Člověk nebude již soucitnou, ušlechtilou bytostí, ale zbídačeným zvířetem v kleci. Lhostejnost není jen hanba a vina, je to i veliká krátkozrakost, narovinu, osudová hloupost! A člověk bez sebeúcty a odvahy, bez ideálu je sláb, poddajný k ovládnutí! A být ovládán, snad se mnou budete souhlasit, není ku blahu jedince.

Nejde tak o nic menšího než o život jedince a budoucnost Světa!

Možná si to v záplavě předvánočních zmatků a konzumního šílenství ne dostatečně uvědomujete, ale právě nastal rozhodující, přelomový okamžik. Máte na výběr a Vaše volba bude mít nejzávažnější důsledek! Lhostejnost nebo svoboda?


Autorem článku je Leoš Valigurský, člen Národní demokracie