Novoroční slovo předsedy Národní demokracie: Je čas vznést na Ukrajinu požadavek navrácení Podkarpatské Rusi

Adam B.. Bartoš (2019

Vážení spoluobčané, na prahu nového roku bych vám rád popřál mnoho pohody, spokojenosti, úspěchů a osobních vítězství, především ale zdraví. Není to pouhá fráze, když si k důležitým událostem, jako jsou narozeniny našich blízkých a známých nebo, jako v tomto případě, „narozeniny“ nového roku, přejeme právě ono zdraví. Dobře totiž víme, že zdravotní potíže nás mohou otrávit, utahat a vzít nám sílu, energii, radost a náš život zcela pohltit, vykolejit nás. Když zdraví nemáme, poznáme hodnotu všeho. Přeji vám tedy, abyste byli zdraví na těle i na duši, plní síly, energie a abychom byli schopni poznat hodnotu všeho i bez toho, že bychom k tomu museli dospět právě skrze absenci zdraví. Uvědomme si proto, jak jsou i ty běžné věci důležité a radujme se z nich, protože právě tyto všední okamžiky náš život tvoří.

Jako předseda politické strany se ve svých blížících se čtyřiceti letech cítím plný síly, energie a jsem vděčný vyšší moci za to, že jsem zdravý a tudíž připravený se v příštích letech utkat i ve veřejném životě se vším, co považuji za tomuto národu nepřátelské. Jako předseda pronárodně ukotvené politické strany mi totiž leží na srdci nejen zdraví, spokojenost a pohoda jednoho každého Čecha, Moravana a Slezana, ale i zdraví, spokojenost a pohoda celého národa. Jako je zdraví důležité pro každého z nás, protože bez něj nemáme sílu přijímat požehnání života i jeho výzvy, je zdraví důležité i pro celý národ – a myslím tím zdraví jak tělesné, tak duševní a duchovní.

Nemocný a nemohoucí národ nemá sílu se vzepřít špatným vlivům, aby si uhájil svůj prostor a svůj způsob života. Stane se otrokem, mrzákem, bude žít, sražen na kolena, nespokojený život, který mu vnutí ostatní. Nebude žít, ale jen přežívat, živořit. Takový život ale žít nechceme. Chceme žít národní život svobodný, sebevědomý, velkolepý, ve všech ohledech šťastný a slavný, přitom zůstat skromnými a pokornými. Chceme žít život duchovně povznesený, a teprve jako důsledek tohoto duchovního prozření a duchovní zralosti přijímat i materiální a fyzický prospěch a prosperitu. Chceme žít národní život, který bude ukotven k těm správným hodnotám, které jediné mohou zajistit co nejdelší národní existenci a budoucí slávu a velikost národa.

V minulosti našeho národa nejsou žádné velké hříchy, které by nás předurčovaly k tomu, abychom nesli smutný úděl, který si nesou západní země. Ba se dá říci, že jsme naopak předurčeni k tomu, abychom – jako národ a šířeji jako Slované – převzali štafetu ochrany a budování civilizace, kultury a tradice, která se ze Západu vytrácí a bude se přesouvat na Východ.

Bude to ale civilizace a kultura očištěná od materialismu, ziskuchtivosti, chamtivosti, bude to civilizace postavená na tom, na čem skutečně život záleží. Jsou tedy před námi velké úkoly a velké výzvy. Vše ale záleží na nás samotných, zda si tyto výzvy přivlastníme a úkolů se chopíme. Jakkoli nás minulost nijak nedostihla, opakováním chyb Západu, nicneděláním, pasivitou a leností můžeme osud Západu přesto sdílet. Je proto důležité, abychom si uvědomili své postavení, možnosti a abychom si vybrali tu správnou a šťastnou budoucnost nás a našich dětí.

Naplnění těchto velkých výzev bude potřebovat (a to především) vnitřní sílu, vnitřní rozhled, sebepoznání, ale možná se neobejde ani bez expanze vnější. Nechceme si brát nic, co by nebylo naše, ale je-li budoucností Západu úpadek a smrt, je třeba se poohlížet po Východu nejen myšlenkově, ale i geograficky. Území Podkarpatské Rusi patřilo k modernímu československému státu, který před stoletím vznikl. Do tohoto území jsme investovali a technicky jej pozvedli. Máme na něj tudíž morální právo.

V posledních letech jsme svědky přepisování a překrucování historie, především té, která se týká druhé světové války. Zdá se, jakoby geopolitické dohody uzavřené po válce přestávaly platit, některé státy se jimi nehodlají řídit a snaží se je přeformulovat, rozmělnit. Jako Národní demokracie s tím nesouhlasíme, ovšem došlo-li by k tomu, že by se poválečné uspořádání měnilo, pak na to musíme být připraveni.

Nenecháme si vzít žádné území, které historicky bylo a je naše (například pohraničí), ale naopak bychom začali usilovat i o ta území, která nám dnes nepatří, ačkoli dříve patřila. Území Podkarpatské Rusi patřilo Sovětskému svazu, který dnes neexistuje. Ukrajina je zničená a porobená země, zmítaná vnitřními spory, občanskou válkou, země, ve které si nevládnou Ukrajinci sami, ale o které rozhodují zájmy amerických neokonzervativců, Evropské unie nebo různých menšin. Je pro nás odstrašujícím příkladem toho, jak by naše země mohla dopadnout, kdyby náš národ nebyl dostatečně prozíravý, disciplinovaný, pevný a jednotný.

Ukrajina po rozpadu SSSR nikdy neuznávala právo národa Podkarpatských Rusínů na sebeurčení, i když je zneužívala pro své cíle. Ukrajina Podkarpatským Rusínům nemůže nic nabídnout, rozhodně ne šťastnou budoucnost. Pronárodně ukotvená Česká republika, tedy Česká republika bez NATO a EU (tedy taková Česká republika, jak si ji Národní demokracie představuje), by takové sebeurčení Podkarpatským Rusínům nabídnout mohla. Území Podkarpatské Rusi by mohlo být referendem připojeno k (navráceno) českým zemím jako území s vlastní autonomií. Geografické rozkročení se na Východ a s tím spojené nastartování průmyslových investic do modernizace tohoto území (obnovení podniků, infrastruktury apod.) by České republice pomohlo a bylo by pro ni vítaným stimulem a výzvou ve chvíli, kdy se země na Západ od nás naopak hroutí samy do sebe a zažívají úpadek a zánik.

Je čas vznést na Ukrajinu požadavek navrácení Podkarpatské Rusi.

Přejme si tedy do nového roku ono již tolikrát zmíněné zdraví, ale mějme i smělé vize a plány, měňme své sny ve skutečnost, nebuďme přízemní a uvažujme o generace dopředu. Mějme na paměti blaho svých dětí, vnoučat, pravnoučat. Usilujme o blaho národa.

Vlasti zdar!

Adam B. Bartoš, 1. ledna 2020