Vánoční solidarita 2019

Přirozená solidarita je jedním ze základních kamenů nacionalismu a Národní demokracie Chomutov se tak jako každý rok rozhodla podpořit vybranou vánoční sbírku. Letos šlo o sbírku sdružení Mladí nacionalisté pro dětské oddělení ústecké nemocnice. K její podpoře jsme vyzývali i na této stránce, proto se nyní podívejme, jak dopadla.

Na účtu sbírky se letos sešlo necelých 6 tisíc korun, za které byly nakoupeno kromě tradičních pastelek, dalších psacích potřeb nebo omalovánek také velké množství hraček, jako jsou stavebnice, deskové hry apod. Ty mohou mít na oddělení celoroční využití.

Kromě toho také spousta drobných hraček, které poslouží jako vánoční dárky dětem. Nad rámec finančních možností sbírky byla sesbírána také veliká taška použitých, avšak pěkných a kvalitních hraček. Pozitivní je, že kromě jednoho vskutku významného příspěvku se na sbírku složilo vícero drobných dárců.

Solidarita mezi námi žije! Veškeré dary byly tak poslední předvánoční sobotu zaneseny na dětské oddělení nemocnice v Ústí nad Labem a předány sestrám, které se postarají o jejich přerozdělení mezi pacienty.

Hned druhý den, na čtvrtou adventní neděli, jsme zamířili do Kadaně. Zde funguje útulek pro kočky, který jsme navštívili již před dvěma lety. Letos jsme se sem vrátili v rámci sbírky pořádané Generací identity, kdy se mezi jejími členy vybrala materiální pomoc v podobě konzerv, granulí a úklidových prostředků. Přispěli jsme i zde svou troškou do mlýna a svůj díl pomoci poskytli také kolegové z kadaňské organizace Národní demokracie.

Krmivo bylo vybráno přímo na základě požadavků dobrovolníků, kteří tamní útulek vedou. Věříme, že takováto konkrétní pomoc je nejideálnější, je třeba brát v potaz, že množství zde chovaných koček je opravdu veliké, jen v hlavní části, do které jsme byli vpuštěni a mohli tak kočičky sami nakrmit nebo se s nimi pomazlit, bylo v tu chvíli kolem 30ti koček. K tomu je také třeba připočítat koťata a kočky, které z různých důvodů nemohou být mezi ostatními. Proto jsou zde nároky na kvalitu krmiva vyšší.

Závěrem ještě jednou děkujeme těm, kteří letošní vánoční sbírku podpořili, stejně jako všem, kteří přispívají také na další pronárodní solidární aktivity či pomáhají potřebným ve svém okolí, ve svých rodinách apod. Možností je spousta a každou aktivitou ukazujeme, že přirozená solidarita má v naší společnosti a kultuře stále své pevné místo.

Jan Mrázek

MO ND Chomutov