Aktivisté ND Chomutov uklízeli přírodu ve svém okolí

Aktivisté Národní demokracie v první polovině června provedli úklid černé skládky v lokalitě Domoviny v Chomutově nedaleko vodárny. Ochrana přírody je jedním ze základních pilířů nacionalismu, chceme-li hájit budoucnost našeho národa, musíme logicky také chápat nutnost respektu k našemu okolí. I když naše práce byla jen kapkou v moři, věříme, že může vyburcovat další občany k zamyšlení nad prostředím, ve kterém společně žijeme.

Na rozdíl od různých alibistických „zelených“ stran, které mají ochranu přírody jen jako zástěrku k prosazování zvrácené ultralevicové ideologie, je naopak pro nás nacionalisty ochrana přírody jednou ze základních hodnot, které prosazujeme. Do úklidu našeho města jsme se nepustili poprvé, podobnou akci jsme v jiné čtvrti Chomutova provedli již vloni (ZDE). Letošní jarní úklidová akce proběhla v chomutovské Horní Vsi, mezi ulicí Lipská na Domovině a rybníkem Hřebíkárna v Bezručově údolí. Pozemek, který byl zanesen nejrůznějším nepořádkem od starých elektrospotřebičů, oblečení až třeba po matrace je podle informací z katastru nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Chomutova, které má povinnost se o něj starat. Bohužel, radní se starají spíše o to, co mají na očích v centru města a na okrajové části už nedbají.

Jan Mrázek
MO ND Chomutov
info@ndcv.cz