Co nám vezme nová tarifní struktura (NTS)?

Poměrně pečlivě jsem se seznámil s podklady nové tarifní struktury (NTS). Nezbývá nic jiného než pogratulovat. Vše se zdá, dle popisu, zcela v pořádku až do doby, kdy přejdu do kalkulačky a několika praktickými příklady se přesvědčím, že šetřit elektřinou se skutečně nevyplácí. Ostatně je to podobné jako s vodou. Když lidé začali více šetřit, voda se více zdražila. Nyní by měla znovu nadejít obdobná situace s elektřinou, podruhé po zavedení tarifů odrážejících hodnotu hlavního jističe.

Jsem přesvědčen, že je zcela spravedlivé, na rozdíl od názoru ERÚ vyjádřený v NTS, aby si každý odběratel za elektřinu uhradil tolik, kolik spotřebuje, to znamená rozpustit náklady spojené s distribucí, obchodem a dalšími složkami do ceny za kWh. Skutečnost v NTS je však opačná a ještě hlouběji zavádí platby neodvozené od přímé spotřeby (např. systémové služby).

Koncepce NTS zcela odporuje proklamovanému cíli, to jest zavést jakýsi pořádek do cen elektřiny. Předmětné NTS opětovně přispívají bohatším a z chudých dělají ještě chudší vazaly energetických produktů.

Ti, kteří si dnes ještě stále mohou dovolit a využívat el. přímotop, budou na tom o něco málo lépe (je fakt, že si jej pořídili vesměs sami bez státních dotací obdobných dnešním kotlíkovým dotacím, a za svoje peníze neotravují sousedy zplodinami z komínu. Neobstojí v této souvislosti ani tvrzení, že elektřina se musí někde vyrobit a znečistí ovzduší. Dnešní elektrárny a jejich vypouštěné zplodiny jsou hlídány podstatně více než produkty domácích topenišť). Je však podstatné, že pro výrobu a přenos většího příkonu, pokud ještě i v ERÚ platí Ohmův zákon, jsou potřeba větší náklady než pro výkony menší, to je cena za distribuci. Logicky mi tedy vyplývá, a je spravedlivější, že čím více odeberu, tím více zaplatím. Naproti tomu na cenu přímých nákladů obchodníka, spojených se zúčtováním odběru a službami nemá odebrané množství elektřiny žádný význam. Fakturace přímých nákladů pro obchodníka je totiž stejná, jak pro 1 kWh, tak pro 1 MWh.

Není pravdou, že NTS postihnou rekreační objekty, postihnou i všechna odběrná místa s malou spotřebou, nevyjímaje domácnosti a NTS jsou postaveny tak, aby z prudkého zdražení elektřiny nebylo úniku.

Příklad:
mám domácnost plně elektifikovanou bez el. topení, hlavní jistič třífázový 25A. Jelikož se doma zdržuji poměrně málo, mám roční spotřebu cca 400 kWh. Distributor i obchodník ČEZ, sazba Standard e-tarif D02d. Dle dnešních podmínek zaplatím za rok 3 186 Kč, dle NTS 7 395 Kč, tedy o 4 209 Kč více (zvýšení o 132 %).

Můžu se snažit změnit tarif na Standard e-tarif D01d. Bezúspěšně, jelikož z dnešních 2 412 Kč zaplatím dle NTS rovněž 7 395 Kč, je ještě více o 4 982 Kč (zvýšení o 206 %).

Snížím tedy hodnotu jističe, vzhledem k vybavenosti a selektivitě jištění na třífázový 20 A. Při sazbě Standard e-tarif D02d dnes 2 354 Kč, dle NTS 6 302 Kč, více o 3 948 Kč (zvýšení o 167 %).

Bez ohledu na selektivitu jištění snížím jistič na 3 x 16A, což se domnívám je minimum vzhledem k uvedené elektrifikaci domácnosti a vychází při Standard e-tarif D02d opětovné zvýšení z dnešních 2 721 Kč na 5 427 Kč, tedy o 2 706 Kč více to je o 99 %.

Další logickou možností je změna tarifu na Standard e-tarif D01d, kde dnes bych platil 2 325 Kč s NTS 5 427 Kč, tedy o 3 101 více, to je 133 %.

Dále snížit na 10 A nelze, neustále by vypadával. Ukazuje se, že zavedená doba využití jističe v NTS, které se patrně počítá do algoritmu výpočtu, je cesta pouze teoretická a neodpovídá realitě spotřeby.

Teprve od spotřeby 2 262 kWh, to je 12 535 Kč za odečtové období (při stávajícím jističi a tarifu) by se cena rovnala dnešnímu vyúčtování. Tak vysokou spotřebu nepotřebuji a není dle výše uvedeného žádná možnost, jak v souvislosti s NTS náklady na pořízení elektřiny snížit. Zvýšení důchodu o 40,- Kč již padlo na zvýšení stálé měsíční platby elektřiny v letošním roce.

I kdybych vyhodil el. sporák, nahradil jej jednoplotýnkou, vyhodil pračku, myčku a mikrovlnku, smotal všechny tři fáze dohromady a teoreticky použil minimální hlavní jistič 10 A, což je naprostý nesmysl, prodražila by se mi spotřeba o 18 %. Ať žije vzrůstající životní úroveň!

Samozřejmě zvýšení se netýká jen domácností a rekreačních objektů, jak je prezentováno, jde i o garáže. Běžnou průměrnou spotřebu mám 1 kWh za odečtové období, nejmenší jistič jednofázový 6 A, sazba Standard e-tarif D01d. Dnešní fakturace za dodávku elektřiny (rok) je 347 Kč, po zavedení NTS 1459 Kč. Myslíte snad vážně, že budu platit za spotřebovanou 1 kWh 1459 Kč? V tomto případě bych okamžitě odběr odhlásil, narážím však na problém napájení elektronické ochrany garáže.

Nevidím žádný reálný způsob, jakým eliminovat technicky nebo organizačně dopad NTS v uvedeném příkladě. NTS není normálním vývojem bilance spotřeby a ceny, hodnotím jej jednoznačně jako vydírání s cenou až 1459 Kč/kWh. Domnívám se, že takto nastavenou NTS chce ERÚ pouze přispět k jednoznačnému zvýšení ceny na úkor nejmenšího (či sociálně nejslabšího) spotřebitele ve prospěch vyšších daní pro stát, odvozených od celkově vyšších plateb za elektřinu. Jde snad o náhradu, nebo skrytou kompenzaci pro stát za minulé neuvážené a chybné rozhodnutí ERÚ o výkupních cenách elektřiny z fotovoltaickych zdrojů, na které rovněž doplácíme, případně i jiných obnovitelných zdrojů, kde přiznané výkupní ceny neodpovídají ani náhodou stabilitě a spolehlivosti dodávky elektřiny.

Váš úřad je pro mě zcela zbytečný, nezávislost neznamená tvorbu takových kolotočů, jaké předvádíte, a plně se přikláním i budu podporovat ztrátu nezávislosti a řízení ERÚ vládní komisí.