Covid a chaos v ideologiích

Všimli jste si, že v souvislosti s vládním Covid šílenstvím nejsou v ulicích vidět žádní anarchisté? Jak je to možné? A co dělali na 1. máje?

Stát pod briliantní záminkou ohrožení veřejného zdraví zavádí všemožná omezení a jejich dodržování vynucuje totalitními praktikami. Od koho jiného by se čekalo, že bude v ulicích nejvíc vidět a slyšet? Od koho by se čekalo, že bude klást největší odpor proti těmto nařízením? Kdo se vždy a všude nejvíc ohání totalitou a bojem za svobodu, proti systému? Tak kde pak rudí(zelení) jsou? Jeden citát z filmu „Jára Cimrman ležící spící“ za všechny: „Co dělaj anarchisti?! Proč po něm něco nehoděj?!!“

Doby, kdy anarchisté páchali atentáty na jakékoliv státníky, při jakékoliv příležitosti, pod jakoukoliv záminkou omezování svobody alá 19. století, jsou patrně pryč. Patrně spí, došli jim kádři nebo mají chaos v ideologii.

Současná doba je patně nejtotalitnější od roku ´89, což je navíc podtrženo Covid krizí. A reakce krajní levice = údajných bojovníků za svobodu a proti jakékoliv formě omezování?

Na stránkách antify se mimo jiného hnoje můžete dočíst následující: „Dnes v Čechách řádí koronavirová pandemie nejhůř na světě. Přeplněné nemocnice rozhodují, koho přijmout, koho nechat zemřít na utlumujících lécích a komu poskytnout nedostatkové ventilace. A hyeny zase cítí maso od kosti“

Při prvomájových demonstracích v Praze byli po delší době opět vidět anarchisté. Jejich stejnokrojů, opičích pohybů a skřeků si nešlo nevšimnout, i když jich bylo jako když plivne.

https://www.afed.cz/text/7351/prvni-maj-2021

Rudí například navštívili demonstraci L. Volného na Střeleckém ostrově, kde povykovali na zcela obyčejné civilisty se smrtí v očích, ať si nasadí roušku a ukazovali na ně prostředníčky. Jedna soudružka z jejich řad na jednoho z účastníků zavolala: „drž… (ústa) a nasaď si roušky ty…(kosočtverec). Na akci L. Volného byli rovněž přítomni špiclové antify, kteří vzorně fotili „extremistické“ účastníky demonstrace – mladé slečny, staré paní, obyčejné civilisty, rodiny s dětmi. Rovněž byli přítomni tajní. Na návštěvu demonstrací „extremistů“ na Letné se však jaksi nezmohli.

Čili anarcho-scéna ne že proti současnému covid stavu bojuje, ona v něj věří a s ním sympatizuje!

Z ofiko stránek anarchistů: „Pandemie nemoci covid-19 ještě zdaleka není za námi. I když se setkáme venku, je třeba dbát na své zdraví a respektovat též zdraví svých kamarádů a kamarádek a spolupodílet se na vytváření bezpečného prostoru. Spoléháme na zodpovědný přístup každého, který by měl být samozřejmostí.“

Důvod, proč současná krajně levicová scéna zaujímá tento postoj, je prostý. Z principu činí pravý opak toho, co dnes činní tzv. krajní pravice (ve skutečnosti obyčejní probuzení lidé, často apolitičtí). Mezi těmito probuzenými se však nachází téměř všechny vlastenecké strany, dle antify všichni „fašouni“. Čili příklad, kdyby náhodou vlastenecká scéna najednou začala být proamerická, anarchisté budou automaticky (natruc) proruští.

Sečteno, podtrženo:

1) Vypadá to, že současní odpůrci covid teroru (tvořeni údajně „extrémisty“) jsou mnohem větší anarchisté, než ta rudá chátra, které totalita najednou nevadí
2) jakákoliv podoba krajní levice zde není proto, aby bojovala za svobodu a proti omezování, nýbrž proto, aby Vám názorně ukázala, jak hluboko může klesnout člověk, nedá-li si pozor na temné síly. Na takové, které stojí mimo jiné za současnou Covid krizí.

-RM-

ilustrační foto: pixabay.com