František Cinkl: Ministerstvo vnitra v čele s Hamáčkem likviduje demokratické principy našeho státního zřízení

Osobně bych nikdy před nějakými 30 lety nebyl ochoten uvěřit, čeho se v našem státě dočkám – jakých neskutečných zvráceností, jakého opovržení zdravým rozumem a jakého vymývání mozků mladým generacím.
Možná Vám neuniklo, že na Ministerstvu vnitra vznikají pod taktovkou Hamáčka dokumenty (viz blíže v přílohách), které vysloveně likvidují článek ústavy o svobodě projevu. Hamáček se spolu s policejním prezidentem Švejdarem v médiích snaží zastrašit „neposlušné“ občany od jakéhokoliv šíření kritických názorů. Je v podstatě zakázáno kritizovat islám, migraci, zločinnost menšin, nesmyslnou homopropagandu, protežování barevných ap. Vzájemné sdělování si takovýchto postojů na veřejně přístupných sítích je již trestné jako šíření „předsudečné nenávisti“. Naproti tomu Policie ČR vyhodnotila webové stránky Československé pedofilní komunity jako nezávadné.

Pikantní je také letošní schvalovací proces zákona o tajných službách, na jehož základě budeme moci být my, řádní občané, důkladněji špiclováni, abychom si nedej bože nevzali do hlavy nějaké báchorky o svobodě projevu. Zde se jako skutečný muž zachoval pouze V. Klaus ml., který jediný hlasoval proti, zatímco velkým zklamáním byli poslanci SPD, kteří se „hrdinně“ zdrželi hlasování. To je hodně zvláštní, nemyslíte?

Státu však nevadí veřejné průvody úchylů ani urážení prezidenta ČR vedením škol, ani využívání školní mládeže pro politické účely. Například po mé žádosti o odvolání ředitele teplického gymnázia Bergmana poté, co prohlásil, že nechá obrazy prezidenta zahrabat do kompostu, dostal Bergman od krajských zastupitelů nadstandardní roční odměnu.

Jinou zajímavostí je mapka „Míra svobody“ ve Školním atlasu světa od Kartografie Praha (4. vydání, str. 42-43 dole), kde je například dnes povinně zatracované Rusko uvedeno jako absolutně nesvobodný stát (na stejné úrovni jako Angola, Rwanda či Somálsko), zatímco bývalá JAR (dnes Jižní Afrika), ve které černoši vraždí bílé farmáře a vyvlastňují jejich půdu, je mapkou hodnocena jako stát s nejvyšší mírou svobody. Podkladem k této mapce určené českým dětem jsou překvapivě údaje získané od americké neziskové organizace, která je obecně kritizována za proamerickou zaujatost. Všechny ideologické nechutnosti, dekadentní projevy či destrukční zákony v naší společnosti už nelze běžným výčtem ani obsáhnout.

Nejdříve jsem měl v úmyslu sepsat a podat ústavní stížnost na potlačování svobodného projevu (viz příloha). Bohužel poplatek 40 tisíc Kč za povinného advokáta byl pro mě přeci jen velké sousto s přihlédnutím k prognóze absolutního neúspěchu. Protože jak by mohl tento ústavní soud rozhodnout ve prospěch zdravého rozumu, když nedávno určil dva muže za biologické rodiče dítěte? Nebo když rozhodl, že v hotelu Brioni nedošlo k žádné diskriminaci ruských hostů? Jako gesto občana by i neúspěšná ústavní stížnost byla dobrý počin, ale pro běžného člověka je to příliš drahý špás. Namísto toho jsem tedy alespoň napsal otevřený dopis, ve kterém jako řadový občan zasílám prezidentu republiky žádost o zásah proti narůstající nesvobodě. Je to vlastně legální podnět směřovaný k nejvyššímu státnímu činiteli, pro kterého by případný impuls Ústavnímu soudu nebyl problém.

Skutečně nastupuje doba absolutní totality zaměřené proti zdravému rozumu a přirozenému pudu sebezáchovy, proti české rodině a všemu národnímu. Neměli bychom to dovolit, jinak ztratíme svůj životní prostor. Blíží se totiž závěrečná část Orwellovy knihy Farma zvířat: politici už začínají být od orwellovských prasat k nerozeznání.

Možná se někdo ptá, co vlastně může proti narůstajícím tlakům shora občan sám udělat? Moc toho není. Nejsnadnějším projevem občanského odboje je vždy vyslovení syrové pravdy kdekoliv a před kýmkoliv. Použiji své oblíbené rčení: prostě nahlas říct, že císař je nahý. Nenechat si implantovat do mozku autocenzuru. Zatím to ještě jde a takový postoj nevyžaduje mnoho odvahy, ale jak dlouho? Naší největší slabinou je pohodlná laxnost a poraženectví. Tristní situace ve společnosti pak mohou – jak vidíme na případu akcí Milionu chvilek – využít skupiny, které by podle mého názoru rády pod rouškou záchrany demokracie nastolily ještě větší teror, než nám hrozí od naší současné vlády. Situace se tím stává nepřehlednou a občan vymezující se proti vládě může budit nesprávný dojem, že podporuje mnohopohlavní sluníčka z Milionu chvilek.

Přesto prosím denně vezměme každý alespoň malé zrníčko písku a vhoďme ho do ozubeného soukolí nynější dekadentní totality. Stroj se sice nezastaví, ale jistě zpomalí otáčky a zkrátí se jeho životnost.

Pokud jste dočetli až sem, upřímně Vám děkuji za Váš čas. Pokud můj článek přepošlete svým přátelům, vhodíte právě takové zrníčko písku do soukolí.

Současným estébákům a jejich pomahačům tímto vzkazuji jedno: Dojde na vás a dříve či později sami ochutnáte svou vlastní medicínu.

František Cinkl, Teplice

Přílohy: (klikněte)
č. 1: kopie dopisu „Žádost o zásah proti ohrožení svobody projevu ze strany Ministerstva vnitra“ včetně
dokladů o odeslání a převzetí
č. 2: návrh ústavní stížnosti „ÚSTAVNÍ STÍŽNOST podle § 72 zák. 182/93 Sb. NA OHROŽOVÁNÍ ÚSTAVNÍ
SVOBODY PROJEVU (podle čl. 15 a čl. 17 Listiny základních práv a svobod) ze strany vlády ČR“