Hendikepovaní rozpuštění a vypuštění

Tak nám média opět do úmoru opakují, jak prezident opět, zas a znovu rozděluje národ! Červenokaretnická kavárna má rudo před očima a chvěje se rozhořčením.

Jedinou a přední povinností prezidenta je přece nás spojovat! Pěkně podle známého hesla „Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina.“ Hlavně spojeni! Prezident však odmítá přijmout ten jediný spojovací zákon. A tak si havlističtí vyznavači opět našli důvod k mohutnému hysterickému pokřiku o tom, jak prezident místo spojování chce ubližovat těm ubohým hendikepovaným dětem a zbavit je blaha inkluzivity.

Opět jenom opakují svá ideologická hesla. Vždyť je tak dobře znají. Na vlastní myšlenku se nezmohou.

Pokrytci! Nic jiného než pokrytci!

Proto je logické, že se ihned ozvala Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, která se zřejmě cítí ohrožena, v závěsu za ní ministr školství Marcel Chládek, který však prezidentův výrok celkem správně komentoval slovy, že na inkluzi musí být škola připravena a musí na to mít veškeré potřebné vybavení a personál, takže vlastně prezidentova slova nepopřel. Ovšem s odsuzujícím výrokem se neopomněla přidat ombudsmanka Anna Šabatová, která ho – podle serveru Novinky.cz – označila za „nepřijatelný a politováníhodný“, navíc odporující Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. O jejím morálním kreditu k zastávání takové funkce mám přitom mnoho pochybností.

Stranou samozřejmě nemohl zůstat velký ochránce „lidských“ práv Jiří Dienstbier. Tento americký občan označil prezidentův výrok za středověký a nezapomněl doplnit, že „Společné vzdělání handicapovaných a zdravých dětí je užitečné hlavně v raném věku“. Bohužel věk neupřesnil. Ani jestli to platí vždy a za všech okolností. No nevím, z vlastní zkušenosti jen vím, že to platí jen někdy a jen za určitých okolností. Při jiných platí úplný opak. Ten Zemanův.

Bohužel tupě se přidala také Národní rada zdravotně postižených, která Zemanův výrok označila jako „nešťastné a nepřijatelné vyjádření“. Ještěže alespoň vyjádřila přání s prezidentem mluvit. Že ne všichni postižení skáčou, jak NRZP pískne a že nikoli všichni skončí u jednoduchého prvoplánového závěru potvrdí tento článek na blogu Zdeňky Janské.

Chyběla mi už jen slova ředitele Jedličkova ústava, onoho z pohledu fanatiků inkluze největšího ghetta segregace v naší zemi, pro mne však pro život s hendikepem svým způsobem moje alma mater. Ředitel JÚ přece musel pocítit, že Zeman vlastně hájí jeho chleba, neboť vyhrají-li prezidentovi oponenti, bude ústav brzy rozpuštěn a vypuštěn. Jeho vyjádření jsem nakonec také našel, viz Aktuálne.cz. No, mohl si odpustit to protizemanovské klišé, tahle povinná omáčka mu v mých očích spíš ublížila, ale konstatuji, že to, co řekl, mělo jinak hlavu a patu a bylo znát, že ví, o čem mluví. Možná je to proto, že dostal ve videu k vyjádření prostor cca 12 minut a nebyl tudíž pouze citován, přičemž by byl, jak je u naší novinářské elity zvykem, ze souvislosti vytržen pouze výrok, který by maximálně vyhovoval pravdoláskařským představám, tedy ona omáčka.

A tak se našemu prezidentovi opět podařilo vyvolat debatu nad problémem, o kterém se u nás příliš nehovoří, které si uzurpovali pouze tzv. odborníci, přičemž připuštěni byli jen ti ochotní následovat politiky nařízenou ideologii a Evropskou unií nařízenou inkluzi. Což znamená, že se u nás příliš nediskutovalo a poslušně se nenápadně inkludovalo. Prezident rozvířil zapšklé ovzduší svým kouzelným „zemanovským“ způsobem, kterým vždy bezpečně dovede vyvolat hysterii u svých protivníků. Ti okamžitě posunou debatu poněkud jinam a začnou vykřikovat svá moudra od zeleného stolu a Eurosojuzu. Nesledují Zemana z jiného důvodu než najít opět hůl, kterou by ho řádně praštili. Okamžitě ho usvědčují z neodbornosti, nasazují mu psí hlavu a informují o negativních ohlasech. V rámci této korektní politiky považovala média za zbytečné informovat i o následném telefonátu ministra Chládka s prezidentem. Zřejmě by to narušilo jejich konstrukci. Je nutno vytvořit obraz, podle kterého onen špatný, neschopný a opilecký prezident, zvolený proti jejich vůli, chce budovat nová ghetta a diskriminovat postižené žáky a studenty. Jenom takový přístup ocení bruselské a zámořské panstvo.

Musí být prezident odborník na všechno, k čemu se vyjadřuje? To by se ovšem nemohl vyjádřit téměř k ničemu. Prezident má vyvolávat debatu nad neřešenými, popř. špatně řešenými problémy, může ji iniciovat a koordinovat. V tom vidím jeho hlavní úlohu, a že tento prezident opravdu není a nebude jen kladeč věnců, to je již jasné. Jinak si můžeme nechat vládnout tzv. odborníky. Myslíte, že odborníci mají připravená společná skvělá řešení? Že by se nehádali?

Potíž je v tom, že naše společnost již nevnímá běžná „suchopárná“, „intelektuální“, „odborná“ vyjádření. U toho neusíná jen kníže, ale celý národ. Zeman musel najít nový přístup. Však kdo by dnes znal rozhlasové Hovory z Lán, kdyby v nich prezident nepřeložil název jedné známé pornoskupiny a kdyby jeden zákon neoznačil – ó ta hrůza! – kontroverzním slovem, jimiž se mu skutečně podařilo národ spojit, byť do dvou znepřátelených skupin. Jenomže na rozdíl od dřívějšího stavu teď získala i ta doposud mlčenlivá, tiše trpící skupina svého mluvčího. Ukázalo se, že není až tak malá. Odtud ona stoupající hysterie havloidů.

A že to funguje i dál, to dnes víme. Trochu kontroverze, trochu demagogie, nebo trochu paušalizace a najednou se začínají objevovat názory.

A tak doufám, že se opět otevře pár umlčených problémů. Kdo se ještě pamatuje na protesty učitelů proti plánu omezit síť speciálních základních škol? A to ještě před pouhými 2 roky! Pedagogové uváděli, že běžné školy nejsou na přijetí těchto žáků připraveny! Myslíte, že ty dva roky se natolik usilovně pracovalo, že problémy už jsou vyřešeny? Proč se tedy píše tolik článků o obecných problémech ve školství, jako např. ten od V. Klause ml., anebo tento s užším zaměřením? A vědí už dnešní české školy, tvrdě poznamenané ideologií multikulturalismu a dalších ideologií, co s žáky ze sociálně nepodnětného prostředí, tedy s žáky cikánskými (abych se nepřidával pokrytecky k těm, co za zločin počítají už použití určitých slov). Myslíte, že si už poradí s dětmi s mentálním handicapem, opravdu si myslíte, že je možné v základní škole vytvořit rovné podmínky pro děti hluché či slepé (další zakázaná slova)? Však si poslechněte Petra Hrubého, ředitele Jedličkova ústavu na zmíněném Aktuálně.cz.

Jestliže premiér Sobotka správně tvrdí, že stát by měl vytvářet co nejlepší podmínky pro začleňování, opravdu si myslíte, že začleňování je dobré pro všechny děti? Nebo pro některé platí pravý opak?

Nikoliv. Celé ty dva roky se usilovně přemýšlelo, jak plnit bruselskou direktivu a a mezitím se pomalu „síť omezovala“.

Prostě a jednoduše: U nás neexistuje – a nejen k tomuto problému – žádná diskuse. U nás se poslouchá. A naplňují nesmyslné ideologie. Tohle je ona slibovaná demokracie? Prezident přinejmenším při svých setkáních s občany tuto chybějící diskusi velmi dobře dokumentuje tím, jak vybízí své odpůrce k položení otázky. Pokud vím, většina z nich dosud nedokázala otázku položit a těm, kteří to svedli, prezident jasně, srozumitelně a neurážlivě odpověděl. Věřím, že obdobně si počíná i při neveřejných jednáních…

U nás prostě existují pouze fankluby. Jsi Sparťan? Pak jsi v pořádku. Ale přijdeš-li na nás s nějakým Baníkem, se zlou se potážeš! Úlohou fanoušků není diskutovat! Máme tu velký klub pravdoláskařských fandů, kteří prezidenta chytají za slovo, ve všem hledají nepřátelský záměr a – jak už jsem napsal výše – vždycky si nějaký klacek najdou. Okamžitě to využijí. Nepoloží upřesňující otázky, neupozorní na slabiny tvrzení. Zaútočí. Tuhle příležitost si přece nemohou nechat ujít. Diskuse se ti zachtělo? To se v našem fotbalovém prostředí nenosí. Tady platí pěsti.