Prohlášení Národní demokracie k událostem v Paříži

Prohlášení předsednictva Národní demokracie k událostem v Paříži.
Svoboda slova platí buď pro všechny, nebo pro nikoho!

 

Národní demokracie považuje pachatele bestiálních vražd redaktorů a kreslířů týdeníku Charlie Hebdo za zločince, ať už je pachatelem kdokoli.

Vina však neleží pouze na těchto lidech, protože pokud by evropské národy chránily, opatrovaly a politicky hájily své náboženské a kulturní dědictví, k ničemu podobnému by nedošlo. Vraždění v Paříži považujeme především za obžalobu marxisticko-liberální politiky, která se po II. světové válce stala „úhelným kamenem“ západní Evropy. Právě marxistická politická filozofie, která je základním axiomem západní politiky a má mnoho podob, implantovala do myšlení Evropanů zvrácený multikulturalismus a za projev autentické svobody považuje svévolné jednání bez pravidel a bez úcty k hodnotám, na kterých se Evropa zrodila.

Novináře a kreslíře z týdeníku Charlie Hebdo nepovažujeme za autentické mučedníky svobody slova, neboť urážky a vulgární vysmívání se tématům drahých nejen muslimům, ale i křesťanům nepovažujeme za svobodu slova, nýbrž za ubohost. Současný stav je tedy výsledkem politických a mravních selhání počínaje francouzskou revolucí a konče současným západoevropským chaosem. Dnes prožíváme jen důsledky politické dekadence, která se dá shrnout do vyjádření, že se stále více ukazuje, že král liberalismu je nahý.

Národní demokracie je přesvědčena, že islám (tedy učení Mohamedovo a jeho nástupců) do Evropy nepatří, a to v žádné podobě, protože hodný a zlý islám neexistuje. Mohamedova nauka do Evropy nepatří především proto, že islám není vírou v pravém smyslu, ale politickou ideologií s náboženskými prvky, kterou lze srovnat s ideologiemi sionismu či marxismu. I tyto ideologie totiž mají svůj základ ve zvráceném pojetí člověka a světa.

Přesto nejsme přesvědčeni, že vražedná akce v Paříži je projevem autentického islámského terorismu. Mnohé indicie nás totiž vedou k přesvědčení, že jde o tzv. akci pod falešnou vlajkou podobné té, která byla provedena 11. září 2001v New Yorku. Obáváme se, že tak jako došlo po 11. září 2001 k naprosté redukci občanských svobod v USA, tak se někdo snaží podobný proces nastolit v Evropě. Tento proces by měl mimo jiné zajistit absolutní loajalitu Evropy vůči geopolitickým ambicím USA a donutit evropské politiky, aby mnohem intenzivněji, třeba i násilím, vnutili občanům svých zemí válku s Ruskou federací a ti neochotní byli kriminalizováni jakožto „extrémisté“ a nepřátelé tzv. evropských hodnot.

Jsme přesvědčeni, že blízká budoucnost odhalí skutečnou pravdu o pozadí a původcích tohoto zločinu. Jestliže budeme ještě rychleji než dosud ztrácet jednu svobodu za druhou, pak půjde o výmluvný signál o skutečném smyslu celé akce.

Právě na pozadí této kauzy je nejlépe vidět pokrytectví současných západních „elit“, které na jedné straně hájí absolutní svobodu slova včetně politické pornografie, jíž se vyznačoval zmíněný francouzský satirický týdeník, a na druhé straně chtějí zavírat všechny, kteří neuznávají jimi stanované mantinely politické korektnosti.

„Svoboda slova platí buď pro všechny, nebo pro nikoho!“

Předsednictvo Národní demokracie