Karel Berka přeje Národní demokracii mnoho úspěchů

K_Berka„Každá akce vyvolává reakci. Tento zákon platí i pro lidské chování. Zakladatelé Evropské unie, kteří dali do základu EU jako kukaččí vejce nedemokratické postupy uvnitř Evropského parlamentu, jsou nyní překvapeni, že největší organizovaný odpor vůči současnému způsobu vládnutí z Bruselu je právě v zemích s největšími demokratickými tradicemi – Velké Britanii, Francii, ale už také v Rakousku a nyní i v České republice. Vrcholem těchto akcí je také úspěšný nástup nové euroskeptické strany AfD v samotném Německu. AfD si dala za cíl vytvořit Evropskou unii suverénních států na ekonomické bázi s možností opět zavést německou marku. Tak jako komunismus padl rozpadem Sovětského svazu, tak i současná nedemokratická Evropská unie padne především přičiněním samotných Němců. V tomto směru, v koordinaci s ostatními pro-demokratickými silami v Evropě, přeji ND hodně úspěchů.“

Karel Berka, Občané za svá práva, o.s.