Národní demokracie vzpomínala 17. listopadu na Jana Skácela i na své popravené studenty. Založili jsme novou mládežnickou organizaci – Národní mládež

Národní demokracie si 17. listopad připomněla jako výročí dvou smutných událostí. Dne 17. listopadu před dvěma lety odešel náš kolega, kamarád, učitel, velký bojovník za svobodu, národovec, politik Jan Skácel (1934-2018), který pocházel z národně-demokratické rodiny a po „převratu“ se angažoval v obnovení Národně-demokratické strany. Proto jsme se sešli u jeho hrobu v Benešově, kde jsme na něj vzpomněli a položili květiny na místo jeho posledního odpočinku. Na počest Jana Skácela vychází také obsáhlý sborník vzpomínek na našeho kamaráda, sborník jeho textů, fotografií a dokumentů z jeho archivu. – více zde

Sedmnáctý listopad 1939, tedy den, kdy došlo k nacistické popravě devíti studentů, z nichž 5 bylo členy Národní demokracie, respektive Národního sjednocení, či jejich mládežnických organizací (ale i dalších mládežnických organizací, jako byla například předválečná Vlajka či studentské katolické hnutí), jsme si pak připomněli tím, že jsme tento den ohlásili vznik nové mládežnické organizace, nazvané Národní mládež. Její Manifest najdete zde. Tento počin je zároveň dalším naším příspěvkem k odkazu Jana Skácela, který výchově mladé generace zasvětil celý svůj „polistopadový“ život.

K popraveným mladým českým národovcům z roku 1939 se sluší dodat, že jakkoli se o nich v médiích běžně nemluví, většina z nich se dočkala pamětní desky (viz seznam níže). Zároveň není bez zajímavosti, že se všichni tito čeští národovci angažovali v tzv. Insigniádě (1934), tj. boji za navrácení univerzitních insignií Univerzity Karlovy, které byly do té doby v držení německé univerzity. Poprava těchto konkrétních mužů tak byla nacistickou pomstou za jejich statečný postoj.

Jan Černý (1914-1939) (člen Vlajky)
Josef Adamec (1909-1939) (člen Národní demokracie)
František Skorkovský (1909-1939) (člen Národního sjednocení)
Jaroslav Klíma (1913-1939) (člen národně-demokratické mládeže) – pamětní deska zde
Bedřich Koula (1913-1939) (člen národně-demokratické mládeže) – pamětní deska zde
Jan Weinert (1914-1939) (člen mládeže Národního sjednocení) – pamětní deska zde a zde
Josef Matoušek (1906-1939) (člen Národní demokracie) – pamětní deska zde
Václav Šaffránek (1920-1939) (člen katolického studentského hnutí) – pamětní deska zde