Odmítáme kriminalizaci domobrany v České republice. Vystupme z NATO

Národní demokracie je znovu znepokojena vyhrocenou mezinárodní situací, kdy americké vedení nařídilo a následně armáda USA 3. ledna 2020 spáchala mimosoudní popravu vysoce postaveného generála Íránu. Spojené státy tak učinily bez konzultace se svými spojenci v NATO, mezi něž bychom měli patřit i my. To znovu potvrzuje aroganci a nadřazenost amerických elit, které se neohlížejí na zájmy svého lidu, ani zájmy svých tzv. spojenců. Kvůli tomu jsou i občané ČR neustále jen krůček od vtažení do světové války, o níž zde v České republice nemá 99 procent občanů zájem. Případně jsme zase blíže nekontrolované migrační vlně z Blízkého východu a z Afriky.

Znovu a ještě s větší naléhavostí tak do popředí vystupuje program Národní demokracie a zejména bod číslo 1 – vystoupení z EU a z NATO. Oněch 99 % mírumilovných občanů bohužel nemá ve vládě ČR, ani v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dostatečné zastoupení vlasteneckých a pronárodně uvažujících politiků. Úřad vlády totiž zveřejnil na sněmovním serveru jména předkladatelů návrhu zákona o nakládání se zbraněmi. V něm je de facto kriminalizována domobrana, u jejíhož vzniku v ČR stála i Národní demokracie.

Mnozí příznivci SPD Tomia Okamury budou asi šokováni tím, že jedním z předkladatelů tohoto protinárodního zákona je i přední představitel SPD Jiří Kobza. I sám Okamura se za zákon postavil a dokonce lživě tvrdil, že SPD domobranu podporuje. Analýzou problematiky se zabýval podrobně ve svých článcích AE News. Tento portál jednoznačně usvědčuje předsedu SPD ze lži a z útoku na národní bezpečnost. Dnes je již všem vlastencům a národovcům, kteří nemají klapky na očích zřejmé, že u SPD se nejedná o stranu pronárodní, ale pouze o tzv. fiat alternativu neboli řízenou opozici vůči naší vládě.

Vždyť každému občanovi se zdravým rozumem, který trochu sleduje bezpečnostní situaci, je jasné, že pokud má Armáda ČR jen několik tisíc příslušníků a ještě část z nich hájí cizí zájmy v Afghánistánu, Mali, Estonsku apod., pak se těžko může naše země ubránit jakémukoliv vpádu na naše území, a to i neozbrojenému vniknutí migrantů, ke kterému dochází neustále, týdně v počtu jednotek, ale zatím ne naštěstí v počtu tisíců. Ovšem, zejména díky agresivní rozkladné politice USA, jež praktikuje celosvětově poslední desetiletí, dnes tedy v Iráku a snahou o rozpoutání války s Íránem, se těchto počtů můžeme brzy dočkat. A kdo se jim potom na hranicích postaví? Kdo bude bránit naše ženy a děti ve vnitrozemí, když nám naši zaprodaní politici, včetně SPD, svazují ruce připravené se bránit!

Založení domobraneckých uskupení jako Národní domobrany, Zemské domobrany a Československých vojáků v záloze pro mír bylo určitým signálem a nadějí, že český národ neztratil pud sebezáchovy. To ale asi předkladatelům zákona o nakládání se zbraněmi, včetně pana Kobzy z SPD, vadí. Tito poslanci a ti, kteří zákon obhajují, se definitivně odkopali a ukázali, na čí straně ve skutečnosti stojí. Nejsou to občané ČR, ale jsou to jejich páníčkové z globalizovaného světa, kteří jim umožňují jejich kšefty – provozovat cestovní kanceláře nebo dovážet do ČR košer vína z Izraelem okupovaných území.

Národní demokracie tento návrh zákona jednoznačně odmítá a vyzývá poslance všech sněmovních stran, kteří si chtějí ještě zachovat jakous takous důvěryhodnost, aby tento zločinný návrh zákona nepodpořili. Naopak, aby připravili zákon, v němž bude výslovně s domobranou v ČR počítáno a ta bude mít státem garantovanou ochranu a podporu. Pokud bude mít Národní demokracie po příštích volbách do Parlamentu ČR v Poslanecké sněmovně své zastoupení, její poslanci téma domobrany zvednou a legalizaci domobrany budou prosazovat. Ostatně tak, jak to Národní demokracie má ve svém programu – https://narodnidemokracie.cz/z-noveho-programu-nd-2018-ochrana-statu-a-naroda-strucne-teze/

V Praze dne 9. 1. 2019

Předsednictvo Národní demokracie