Podporuji postoj NE Bruselu k EU

J_Minář01„Podporuji naprosto jednoznačně stanovisko politické strany NE Bruselu – Národní demokracie, požadující vystoupení ČR z Evropské unie. Evropskou unii odmítám jako zcela škodlivou organizaci, která svým působením vede pod taktovkou Spolkové republiky Německo nejen náš stát, ale i celou Evropu, do třetí politické a ekonomické katastrofy za posledních sto let.

 

Docent RNDr. Jan Minář DrSc., předseda Slovanského výboru ČR