Požadujeme okamžitou rezignaci ukrajinského velvyslance a jeho vyhoštění z ČR

Skandál! Velvyslanec Ukrajiny v České republice Yevhen Perebyinis se připojil k tažení naší vlády proti opozici v ČR a nálepkuje opoziční média jako “dezinformační weby” a jejich příznivce jako “proruské trolly”. Dokonce vyzývá k otevřenému boji proti opozici. Tím se jednoznačně vměšuje do politického boje v ČR a tedy do našich vnitřních záležitostí.

Vídeňská úmluva přitom říká:
“Bez újmy na jejich výsadách a imunitách je povinností všech osob požívajících výsad a imunit dbát zákonů a předpisů přijímajícího státu. Mají rovněž povinnost nevměšovat se do vnitřních věcí přijímajícího státu.”
Ukrajinský velvyslanec tedy jednoznačně porušuje Vídeňskou úmluvu. Proto požadujeme jeho okamžitou rezignaci a vyhoštění z ČR!