Pozdrav ze Slovenska

Slovakia01Privítal som v Českej republike vznik Vašej strany, ktorá sa bude okrem iného snažiť, aby v čele krajiny stáli ľudia steľesnujúci jej český a slovanský charakter rovnako ako ochranu jej záujmov a tradičné hodnoty. Od nás na východ sa rozvíja politika ruského tradiconalizmu, ktorá je ráznou odpoveďou na sodomizáciu, na západe Európy silnejú strany a hnutia, ktoré rovnako bojujú tak proti sodomizácii ako aj za národné záujmy. Ako Slovák som preto pookrial, že sa aj u brata rozvidnelo, možno sa tak stane aj u brata mladšieho. Zaujalo ma aj, že ND chce “ pěstovať zdravy duševní stav národa…“ čo je veľmi dôležité potom, ako som čítal niektoré vyjadrenia českých politikov k udalostiam na Ukrajine.

Svätoboj Clementis, publicista, Slovensko