Přání předsednictva ND k vánočním svátkům

Předsednictvo přeje členům a příznivcům Národní demokracie k vánočním svátkům. K svátkům, které jsou pevnou součástí naší náboženské a kulturní tradice, a které hodlá neomarxistická revoluce potlačit ba přímo vymýtit.


Vážení členové a příznivci Národní demokracie,

předsednictvo Národní demokracie Vám přeje klidné a mainstreamu prosté prožití vánočních svátků, navzdory metodické komercionalizaci a potlačování jejich pravého smyslu. Křesťanské svátky, ať již jde o narození Ježíše Krista či svátky jeho umučení, nejsou oslavou tělesných žádostí a smyslnosti. Jsou a bývaly především inspirací, aby lidé svou pozornost zacílili za horizont časný záležitostí a přemýšleli o podstatě lidského života a jeho významu. Nenechme si vnutit politicky korektní karikaturu těchto svátků, jakožto oslavu materiálního obžerství, protože tím degradujeme pouze sami sebe. Křesťané slaví událost narození Ježíše Krista jako zcela jedinečný děj lidských dějin. V této události totiž nalézáme i význam sebe samých. Jestliže se totiž autor všeho co jest, identifikoval s člověkem a jeho životními strastmi v osobě Ježíše z Nazaretu, pak jde o zásadní výpověď o Jeho vztahu k člověku a tedy každému z nás. Že jsou dnes vánoce prožívány bez této podstaty, není vina tohoto svátku, ale člověka, který se pouze bojí vidět, naslouchat a překračovat svůj vlastní stín. K vánocům zcela určitě patří pohoda, teplo rodinného krbu, dárky a radost dětí, avšak tohle všechno bude autentické pouze tehdy, až se sami odhodláme k cestě k podstatě této slavnosti, a skrze ni, pak k sobě samým, cíli a smyslu našeho pozemského putování. Mainstreamové slavení vánoc je pokryteckou hrou, tudíž se jí braňme a právě v této věci kráčejme proti proudu.

S přáním všeho dobrého
předsednictvo Národní demokracie.

vanoce_2014