Přání předsednictva k Novému roku 2015

Předsednictvo Národní demokracie přeje svým členům a příznivcům do nového kalendářního roku 2015 vytrvalost v sebezáchovném zápasu o budoucnost naší vlasti.

 


 Vážení členové a příznivci Národní demokracie,

končí kalendářní rok 2014, ve kterém vznikla Národní demokracie, a my stojíme na prahu kalendářního roku 2015. Už sám fakt, že se v našem zdegenerovaném politickém prostředí našli lidé hodlající hájit konzervativní a národní hodnoty před soustavným atakem marxistických a zednářských quasi ideálů, považujeme za optimistický počátek změn v myšlení našich občanů. V tomto procesu spatřujeme určitou naději, že přes veškeré úsilí mediálních korporací roste počet těch, kteří si již uvědomují, že nebudou-li hájit své zájmy a svých potomků, tak se jednou probudí v zemi, kde budou jen trpěnou a týranou menšinou. Pohrobci V. Havla, tyto nástroje nadnárodně působících otrokářů, sázejí na to, že lidé, rozdělení mezi sebou, nebudou mít sílu a chuť se bránit a nechají se obelhávat, že právě tito pokrytečtí snobové, tak často šermující pochybnými tzv. evropskými hodnotami a pokryteckou morálkou, stvoří tzv. lepší svět.

Přejme Vám i sobě, abychom dokázali rozlišit, co je skutečně mravné a hodnotné od sladkých lží, jejichž vlastním smyslem je nás redukovat a zotročit. Nalezněme společnou řeč při obraně a poznejme, co skutečně stojí za to bránit. Všichni chceme jen žít. Žít ve spravedlivém státě a vychovávat své děti s perspektivou a beze strachu o jejich budoucnost. Chceme žít v zemi, ve které platí, že kdo nechce pracovat, nejí, a ve které se prostě vyplatí žít a vytvářet hodnoty. Budeme-li si myslet, že tohle někdo za nás zařídí, aniž bychom my sami pro to něco udělali, potom je pochopitelné, že se našeho prostoru chopí lidé se světovládnými ambicemi. Lidé, kteří mediálně tvrdí, že to s námi myslí dobře, ale ve skrytu námi pohrdají. Pokusme se v Novém roce méně brblat u piva a zdůvodňovat sobě i jiným, proč něco nejde, a dejme najevo, že všechno jde, když se chce.

Naše země má od nepaměti ve znaku lva, nikoliv slepici, které stačí nasypat a ona cokoliv zhltne, a pak ji soudruzi z Bruselu či Washingtonu jen zaříznou. Chovejme se podle toho.

Předsednictvo Národní demokracie

Narodni_demokracie_PF_2015