Předběžné prohlášení předsednictva Národní demokracie k výsledkům krajských voleb

Předsednictvo Národní demokracie děkuje všem, kteří stranu podpořili svým hlasem v proběhlých krajských volbách. Také děkuje všem kandidátům, kteří na naší kandidátce kandidovali do krajských zastupitelstev a do senátu a všem, kteří se aktivně zapojili do volební kampaně. Vašeho občanského odhodlání a vaší organizační a materiální pomoci v předvolební kampani si velice vážíme.

Je nesporné, že volby nedopadly podle našich představ. Za tento výsledek nese spoluodpovědnost také vedení Národní demokracie a to tím, že se jí nepodařilo aktivizovat “mlčící” většinu voličské základny a přesvědčit ji, aby se k urnám dostavila a svým hlasem podpořila právě stranu Národní demokracie. Předsednictvo Národní demokracie se proto začátkem příštího týdne znovu sejde, aby identifikovalo příčiny tohoto volebního neúspěchu a vyvodilo z nich konkrétní závěry, se kterými seznámí členy strany a veřejnost.

Předsednictvo Národní demokracie,
v Praze dne 12. října 2016