Obrana a bezpečnost

Obrana a bezpečnost: Vojáky v čase potřeby budeme všichni!

  • okamžité vystoupení z NATO a vyhlášení neutrality ČR
  • obnovení základní vojenské služby a silná armáda
  • „zbraň do každé rodiny“
  • místo sledovacích systémů více policistů do ulic
  • přísný dohled nad tzv. občanskou společností

Pro Národní demokracii je obrana naší země a jejích občanů prioritou. Členství v NATO není zárukou bezpečnosti, ale naopak bezpečnostní hrozbou a praktickým projevem závislosti na Spojených státech amerických, které Severoatlantickou alianci využívají pro realizaci svých geopolitických zájmů. Nechceme se podílet na agresivních válečných taženích proti tzv. nepřátelům svobody a demokracie, tedy proti suverénním státům, jež se provinily jedině tím, že odmítly diktát západních velmocí. Nechceme, aby naši vojáci zbytečně umírali za cizí – a nám nepřátelské – zájmy.

Zásadně odsuzujeme západní intervencionismus a americký imperialismus, a proto požadujeme okamžité vystoupení z NATO. Alternativou je striktní neutralita po vzoru Švýcarska či Rakouska (již budeme prosazovat bez ohledu na to, zda budou následovat další kroky), spojenecké obranné smlouvy s jednotlivými státy či přistoupení k Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, která sdružuje státy postsovětského prostoru. Nechceme totiž dále nést ostudnou spoluzodpovědnost za válečné zločiny, jichž se členské státy NATO dopouštějí.

Silná, sebevědomá a hrdá armáda je základem státu. Proto zvýšíme výdaje na armádu a obnovíme základní vojenskou službu (ZVS) v délce minimálně půl roku. Chlapci se během ní změní ve skutečné muže, získají užitečné návyky a stanou se odolnějšími. Kromě toho je stav, kdy muži nejsou připraveni a mnohdy ani ochotni bránit svou vlast, krajně nebezpečný. V rámci ZVS získá každý muž zbrojní průkaz i zbraň registrovanou a kontrolovanou ozbrojenými složkami. Palná armádní zbraň bude moci být použita v případě válečného konfliktu a na obranu zdraví a majetku („zbraň do každé rodiny“).

Jsme přesvědčeni, že volný pohyb přes hranice přináší více problémů než výhod. Na české území se nyní snadno dostávají pochybné kriminální živly, migranti a další osoby, které by se k nám za normálních okolností vůbec nedostali. Proto obnovíme kontroly na hranicích i jednotky Pohraniční stráže. Zároveň omezíme možnost bezvízového pobytu na území České republiky maximálně na jeden měsíc a zavedeme vízovou povinnost pro občany těch států, které požadují vízum po českých občanech.

Špiclování občanů kamerovými a jinými sledovacími systémy považujeme za zcela nepřijatelné zasahování do soukromí. Tento sílící trend proto musíme zastavit. Místo „neviditelných“ sledovacích systémů chceme více policistů v ulicích, řádně ohodnocených a chráněných zákony tak, aby se nemuseli bát tvrdě zasahovat, je-li to třeba (například jen proto, že pachatel je cikán). Chceme silné, akceschopné a národu oddané bezpečnostní síly. Bezzubost policie na jedné straně a šikana občanů na straně druhé musí skončit!

Národní demokracie také postaví zednářské a jiné tajné spolky pracující proti státu a nám všem mimo zákon. Činnost nejrůznějších spolků musí být veřejná. Nepřipustíme totiž, aby tzv. občanská společnost zasahovala do politických procesů. Zavedeme přísné kontroly cizích organizací a těch českých organizací, které jsou financovány ze zahraničí. V případě, že fakticky vyvíjejí politické aktivity či pracují proti zájmům našeho státu a českých občanů, budou okamžitě zakázány. Bojovat budeme i proti vměšování do vnitřních záležitostí České republiky ze strany cizích zastupitelských úřadů. Exemplárním příkladem posledních let jsou podvratné aktivity americké ambasády v Praze.