Prohlášení k trestnímu stíhání M. Konvičky

Národní demokracie odsuzuje zahájení trestního stíhání proti doc. Mgr. Martinu Konvičkovi, P.h.D., představiteli IVČRN a předsedy Bloku proti islámu, vyjadřuje mu svou solidaritu, politickou podporu a nabízí právní pomoc.

I když s panem Konvičkou v některých věcech nesouhlasíme a máme výhrady ke krátkozrakému způsobu, jakým někteří jeho spolupracovníci jednají s potenciálními politickými partnery, a přestože litujeme, že vůči Národní demokracii z jejich strany v minulosti zaznívala mnohá nepravdivá a účelová tvrzení – kterým jsou ze strany systémových médií sami vystaveni a proti kterým se zcela oprávněně ohrazují – považujeme za svou povinnost pozvednout hlas a statečného pana Konvičky se kolegiálně zastat.

Protinárodní a vlastizrádná vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL a státní aparát pod její kontrolou denně porušují ústavu republiky a naše zákony tím nejzávažnějším možným způsobem. V rozporu s přáním drtivé většiny občanů České republiky odmítají adekvátním způsobem chránit státní hranice a administrativně otevírají brány masivní imigraci a následné islamizaci naší společnosti.

Pokud má vláda a státní správa dojem, že rodící se opozici bude možné touto nebo jinou metodou kriminalizovat a účinně zastrašovat, mýlí se. Podobné metody narůstajícímu společenskému tlaku nezabrání a k větší podpoře vládní politiky nepovedou. Naopak. Každým dalším konfrontačním krokem odpor občanů proti vládě poroste. Důsledky podobného jednání budou pro Sobotkovu administrativu a její podporovatele zničující.

Možné porušení § 356 (kterým je „podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod“), jehož porušení je panu Konvičkovi kladeno za vinu, je třeba vnímat v souvislostech. Tento zákon byl do českého právního řádu implementován pod politickým tlakem zločinné Evropské unie jako kladivo na opozici, jako účelový prostředek určený ke kriminalizaci názorů nesouhlasících s tzv. pozitivní diskriminací a sebevražednou imigrační politikou, jejichž zoufalých výsledků jsme nyní svědky. Národní demokracie je přesvědčena, že tento zákon je v rozporu se zdravým rozumem, zájmy státu a jeho nejvyšším právním dokumentem, ústavou České republiky, která jednoznačně zaručuje svobodu projevu – a to bez omezujících podmínek. Způsob, jakým byl tento zákon do českého právního řádu včleněn, jakož i jeho zřejmý nesoulad s ústavou a jeho zjevná společenská škodlivost, budou po předčasných parlamentních volbách a vítězství pronárodních sil předmětem zásadní právní revize.

Martin Konvička a jeho spolupracovníci mají právo na svobodné vyjadřování svých názorů, i když s některými jejich výroky nemusí každý občan souhlasit. Ústavně zaručené a absolutní právo svobody projevu je obzvláště významné v této době, kdy je zásadním způsobem ohrožena bezpečnost a budoucnost republiky. Kriminalizovat v takové situaci kritické hlasy vystupující na obranu národa a jeho státu, je záměrným oslabováním našich obranných mechanismů, podvratnou činností a ultimátním vlastizrádným aktem.

Předsednictvo Národní demokracie
v Praze dne 25. listopadu 2015