Řekněme jasné NE pokusům o zneužívání údajné pandemie. Prohlášení předsedy Národní demokracie k SUPERKRIZI, 4. května 2020

Národní demokracie od počátku upozorňovala, že krize kolem Covid-19 je uměle vytvořenou krizí, virus Covid-19 uměle vytvořeným virem a že se více než viru bojíme toho, co přijde po něm – ekonomické krize, stejně jako pokusů vlád a globálních elit využít hysterické situace a strachu lidí k protlačení zákonů, které omezí naši svobodu. Souběh těchto, pro společnost kritických a nebezpečných, jevů jsme nazvali SUPERKRIZÍ a tak o ní mluvíme.

Národní demokracie od počátku podporovala aktivní postoj Vlády České republiky, která se – sice opožděně, ale přesto poměrně výrazně – snažila šíření viru zabránit. Nemůžeme ale donekonečna přehlížet nekoncepčnost přijatých opatření, ale hlavně zcela zbytečné „vypnutí“ ekonomiky, kdy se opět neměří stejným metrem – nadnárodní řetězce a obchody mohou mít otevřeno, zatímco malé domácí živnosti byly nařízením vlády téměř zdecimovány.

Vládě ČR jsme adresovali balíček doporučujících opatření všeho druhu – zdravotně-bezpečnostních, ekonomických a hospodářských, opatření týkajících se zemědělství a energetiky či národní bezpečnosti. Kolaps globalizovaného obchodu, neschopnost EU, NATO, WHO a dalších nadnárodních organizací řešit krizi kolem šíření viru měl být podle našeho názoru využit k prosazení odchodu České republiky z těchto zbytečných a škodlivých institucí a k podpoře národního státu, jeho bezpečnosti, zdraví a soběstačnosti. Varovali jsme také vládu, aby se nezadlužovala u zahraničních bank. – vše o Superkrizi přehledně na jednom místě zde

Vláda však jde směrem přesně opačným. Udržuje malé domácí firmy v nejistotě (zatímco nadnárodním firmám vychází vstříc), drží doma zbytečně celou populaci, místo toho, aby chránila pouze rizikové skupiny (starší občany), zavádí „chytrou karanténu“, což je jen jiné slovo pro špehování lidí a nabourávání se do jejich soukromí. Na pozadí krize pak dochází k změně zahraniční orientace země, kdy jsou záměrně narušeny vztahy s Ruskem (odstranění sochy maršála Koněva, vláda podporuje hoax o ruském agentovi s kufříkem ricinu) a Česká republika je ještě výrazněji připoutávána ke Spojeným státům americkým.

Především pak ve světle dalších znepokojivých informací se už Národní demokracie necítí povinna zdržovat se přímého politického zápasu, vládu nekritizovat a mlčky přijímat všechna vnucená opatření.

Národní demokracie nesouhlasí s omezením politických práv občanů ČR (omezení pohybu, práva na shromažďování) a s povinným domácím vězením pro všechny obyvatele země. Národní demokracie nesouhlasí s poškozováním české ekonomiky rozhodnutími Vlády ČR.

Národní demokracie je šokována a vysoce znepokojena podivnými prohlášeními činovníků WHO nebo britské královny o nutnosti odebírat děti z údajně nakažených rodin. Národní demokracie varuje před snahami povolovat pohyb osob nejen přes hranice ale už i v tuzemské hromadné dopravě či při vstupech do úřadů a institucí prostřednictvím tzv. Covid-pasů, stejně jako před snahami podmiňovat udržení či získání pracovních příležitostí tzv. Covid-pasy nebo jejich obměnami (imunitními kartami), jak se snaží prosadit německá kancléřka Merkelová na doporučení Billa Gatese. Národní demokracie nesouhlasí s vyvoláváním hysterie vlády a médií a varuje před rozdělováním společnosti na ty, kteří nemoc prodělali a vyléčili se z ní (je na ně pohlíženo jako na ty, kteří mají imunitu), případně ty, kteří se v budoucnu chtějí nechat očkovat údajnou vakcínou proti Covid-19, a zbytek populace, která nemoc neprodělala. Německý návrh tohoto zákona by vedl k diskriminaci těch, kteří imunitu (imunitní kartu) nemají, byli by omezeni ve svých právech (cestovat, vstupovat do konkrétních míst, využívat konkrétní služby), čímž by se tak stali občany druhé kategorie. Je totiž jen otázkou času, kdy s podobnými návrhy přijde i česká vláda.

Národní demokracie vůbec varuje před plošným a povinným (ale i dobrovolným) očkováním proti Covid-19, protože jsme přesvědčeni, že taková vakcína bude mít řadu vedlejších nežádoucích účinků a může být nástrojem skryté agendy. Pokud by bylo očkování z nějakého důvodu nezbytné, měla by Česká republika vyvinout vlastní vakcínu na národní úrovni, nezávisle na nadnárodních farmaceutických korporacích.

Vzhledem k tomu, že není vůbec prokázáno, zda je možné si proti Covid-19 vytvořit imunitu, jsou tyto a jim podobné návrhy zákonů o imunitních kartách, stejně jako chystané vakcíny, spíše prostředkem k omezení občanských svobod, než řešením, které by bylo hodno podpory.

Národní demokracie děkuje všem zdravotníkům za jejich enormní nasazení v této těžké době, ale apeluje na ně zároveň, aby kriticky přistupovali k informacím šířeným médii, nepodléhali panice a nezanedbávali tak kvůli „neexistující pandemii“ léčbu skutečně nemocných lidí (rakovina apod.).

Národní demokracie opětovně vyzývá všechny občany České republiky, aby nepřebírali bezmyšlenkovitě informace z hlavních médií, aby se nad událostmi a hlavně jejich možnými dopady zamýšleli, aby si hledali alternativní zdroje informací a nenechali se manipulovat médii, ale ani vládou a politiky.

Nyní je už naprosto evidentní, že vedle umělé a nafouklé koronavirové krize čelíme a budeme čelit skutečné krizi hospodářské se všemi jejími důsledky, ale i (a to hlavně) bezprecedentnímu útoku i na ten zbytek občanských svobod, které máme. Nic takového nesmíme dopustit. I kdyby se celý svět postavil na hlavu a odhodil zdravý rozum, český národ nesmí této hysterii podlehnout, nesmí souhlasit s vlastní genocidou.

Český národ musí povstat a říci jasné NE pokusům o zneužívání údajné pandemie.

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie, 4. května 2020