Oslavování USA v souvislosti s II. sv. válkou je podle zákonů ČR trestným činem

Česká republika disponuje tvrdými politickými zákony. Z jejich znění je patrné, že je psali bolševičtí debilové. Jsou takzvaně gumové. To znamená, že je lze tvárně použít podle politické potřeby. Konkrétně se jedná o zákony uvedené v Trestním zákoníku jako Trestné činy proti lidskosti. Především jde o § 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a o §405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.
Na porážce nacionálně socialistického Německa se podílela koalice Stalin-Roosevelt-Churchill. V souvislosti s touto skutečností je vyzdvihována nebo snižována role jednotlivých spojenců. Obecně platí, že Sovětský svaz nesl největší tíži bojů a měl zdaleka největší ztráty na životech. USA se podílely především masovou produkcí a bombardováním Německa. Někdy se uvádí, že až třetina materiálního vybavení stalinských vojsk byla z USA. Bez masivního bombardování Německa a okupovaných zemí by nedošlo k zhroucení nacistické infrastruktury, což bylo také nutné k vítězství koalice. V každém případě je jasné, že pouze jako celek mohla koalice zvítězit. Kapitalistická strana se na vítězství podílela spíše materiální produkcí, komunistická strana zase masivním lidským nasazením.

V období do roku 1989 bylo v ČR de facto zakázané oslavovat účast západních Spojenců ve vítězství nad Německem. Sám autor glosy má s tímto osobní zkušenost. Dne 6. května 1989 byl na oslavné demonstraci USA v Plzni, a následně měl kvůli tomu problémy na střední škole. Hlavní důvod, proč byly popírány zásluhy USA, mnohé hodně překvapí. Vedlejší důvody samozřejmě spočívaly v tom, že komunisté vnímali západ v čele s USA jako vykořisťovatele a imperialisty. Hlavní důvod však ležel na marxistickém předpokladu, že kapitalismus nutně směřuje k nacismu. Podle standardní marxistické interpretace z dvacátého století je kapitalismus jen vývojovým stádiem směrem k nacismu. Celý tento marxistický mýtus je pak zabalen do totálního zmatení pojmů. V marxistickém ideologickém zmatku je nacismus spojen s fašismem, následně je imperialismus zaměňovaný s fašismem a kapitalismus s imperialismem.

Teď už je jasné, proč komunisté neoslavovali USA v souvislosti s porážkou nacistického Německa. Komunisté prostě vnímali kapitalisty jako mladší bratry nacionálních socialistů-fašistů. Jestli se teď někdo diví, za chvíli se bude divit ještě více. Komunisté z východního bloku v tomto vnímání západního kapitalismu nebyli osamocení. Nová levice na západě situaci vnímala stejně, možná v tomto smyslu ještě intenzivněji. Podle nich je třeba potlačit jakékoliv projevy, které by mohly směřovat k jejich pojetí nacismu. Tedy je třeba tvrdě trestat jakékoliv náznaky vlastenectví a nacionalismu. Je nepřijatelná podpora tradiční rodiny (tradiční rodina je podle nich malý fašistický stát) atd. Jinak by přece západní kapitalistická společnost podle bolševického dogmatu postoupila do stádia nacismu!

A právě tato bolševická mentalita se odráží v §404 a v §405. Neobolševičtí tvůrci těchto zákonů potřebovali, aby zákony trestaly jakékoliv projevy sympatií k německému nacionálnímu socialismu a k fenomenům, jež jsou podle marxistů s tímto spojeny (kritika židovské loby, nacionalismus, kulturní identita, pohlavní identita apod.). Jenže, aby zákony vypadaly, že nejsou psané politickou rukou bolševika, nic v nich není konkretizováno. Litera zákona se topí ve fluidních-gumových pojmech ‚schvalování‘ ‚sympatie‘ ‚popírání‘ ‚ospravedlňování‘. A jak se ukazuje, nejenom německý nacionální socialismus a pravicový extrémismus pasují do skutkové podstaty uvedených politických paragrafů. Oslavování SSSR je zjevně trestné. Rudá vlajka odkazuje k dvacetimilionové genocidě spáchané bolševiky v Rusku. Už opačný názor je sám o sobě trestný (sympatie, popírání). Dvacetimiliónové genocidě v bolševickém Sovětském svazu musíme věřit a nelze tuto skutečnost popírat (§405). Stalinovo důsledné praktikování marxismu (likvidace tříd vykořisťovatelů- hlavně kulaků), bylo spojené s potlačováním práv a svobod (§404).

V případě SSSR je aplikace zákonů jasná. Nejinak je tomu však v případě USA. Americká ústava je sice neprůstřelná, ale vztahuje se pouze na Američany. V zahraničních záležitostech se Spojené státy chovají ryze pragmaticky. Pragmatismus ospravedlňuje prostředky cílem. Jenže v otázce genocid účel nesvětí prostředky. Nelze říct, že bombardování německých civilních čtvrtí bylo ospravedlněné cílem, jenž spočíval v porážce nacistického Německa. Tato věta totiž ideálně naplňuje skutkovou podstatu § 405 (ospravedlňování genocidy). Více jak milion Němců upálených fosforem a udušených v sutinách měl zlomit německou morálku. Ale to je v rozporu s politickými zákony ČR! V podstatě se v dějinách lidstva neodehrála genocida, kterou by pachatelé neospravedlňovali vznešeným cílem. Ano, USA se chová slušně ke svým občanům, ale to neplatí o ostatních. I Hitler se choval relativně slušně k Němcům. Politické pronásledování se vztahovalo jen na komunisty, ti však houfně přebíhali na druhou stranu, když viděli nacistický hospodářský zázrak. Po skončení světové války Američané vedli přes čtyřicet válek. Šlo o zisk a mocenskou expanzi. Tímto potlačovali práva a svobody lidí. Možná to bylo jinak, ale to je jedno. Neobolševické zákony o tomto neumožňují diskusi. Žádná diskuse se totiž neobejde bez popírání, vyjadřování sympatií, ospravedlňování a hlavně zpochybňování. To vše je samozřejmě trestné podle platných zákonů ČR.

Možnost oslavy někoho z účastníků II. sv. války je znemožněna aktuálním zněním zákonů ČR. Každý má své špinavé prádlo. Špínu lze vytáhnout na Hitlera, Stalina i Roosevelta. Jinou věcí je, že samotná existence našich politických zákonů je rozporná. Tyto zákony samy totiž popírají práva a svobody, což je to, co by měly chránit. A už samotný bolševický nenávistný předsudek o tom, že západní civilizace nutně směřuje k nacismu, by měl být podle těchto zákonů trestný. A právě tento předsudek stál u vzniku těchto zákonů, jak bylo výše řečeno.

Vít Skalský