RODINA proti NWO

Rodina je základ společnosti (státu), přičemž rodinou se myslí její tradiční křesťanský model, tj. otec, matka, děti ve společném svazku manželském. Jedině rodina v tomto smyslu má mít plnou podporu státu. Odmítáme proto jakékoli experimenty sociálního inženýrství
(genderismus, militantní feminismus, LGBT agendu, manželství pro všechny, apod.).

Zmíněné pojetí je však v příkrém rozporu s globalistickým pojetím společnosti rozdrobené až na osamocené bezprávné nepřetržitě sledované jednotlivce pracující jako otroci pro nový světový řád (NWO). Pro realizaci tohoto cíle (NWO) jsou podnikány veškeré až neuvěřitelné
kroky, nyní zaměřené primárně nejen proti rodině, ale dokonce přímo proti budoucnosti národa tj. proti dětem.

Začalo to již hned po r. 1990 destrukcí našeho školství (zrušení jednotných osnov, inkluze, privatizace vzdělání,…) a postupující privatizací dětské zdravotní péče, kdy na prvním místě jsou peníze a nikoli prospěch dětí. Plně do tohoto trendu zapadá i následná Covidová hysterie
(neopodstaněné škodlivé očkování a testování dětí ve školách).

Koordinovaně proti zájmům rodiny a dětí působí i totální destrukce rodinného práva a soudnictví prezentovaná novým občanským zákoníkem (NOZ), který nahradil zákon o rodině.

V části „Rodinné právo“ NOZ záměrně chybějí některé podstatná ustanovení (např. definice rodiny a zájmu dítěte, zjišťování viníka rozvratu manželství, určování otcovství na základě DNA bez omezení lhůt, právo obou rodičů na podíl na výchově dětí formou společné či střídavé péče, přesná pravidla pro stanovení výživného, aj.). Naopak byla zakomponována některá ustanovení nejen zbytečná, ale často i škodlivá až nebezpečná (např. protiústavní ustanovení o rodinném závodě a švagrovství, kriminalizují ustanovení o domácím násilí). Na to navazují i další kontraproduktivní legislativní opatření, z nichž některá jsou světovou raritou (např. vězení pro neplatiče výživného, ale nikoli pro osoby mařící styk dítěte s druhým rodičem; zabavování řidičáků, které často znemožňují styk s dítětem). Tento celkově protirodinný systém je ještě zákeřně doplněn soukromými exekutory vykonávajícími státní moc ve svém zájmu, podporou různých tzv. nevládních spolků (NGO) podporujících rozvrat rodin a spolupodílejících se na vyloučení jednoho rodiče z výchovy dítěte.

Za zcela šokující a zrůdnou lze pak označit poslední novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou se dosavadní systém sociálně právně ochrany privatizuje ve smyslu notoricky nechvalně známých praktik norského Barnevernetu směrem k legalizaci obchodu s dětmi.

Tento nepříznivý vývoj je třeba neprodleně zastavit a vrátit se ke skutečné podpoře úplných rodin a především dětí (zcela bezplatná zdravotní péče pro děti, jakož i jejich vzdělání, daňové úlevy pro rodiny s dětmi, apod.). Zároveň je třeba zastavit dotace pro výše uvedené NGO, zjednodušit nepřehledný systém sociálních podpor směřujících k rozbíjení rodin a provést zásadní rekodifikaci rodinného práva vč. zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Jaroslav Růžek, Praha, 20. 9. 2021

autor je kandidátem na pražské kandidátce ANS pro volby do Poslanecké sněmovny