Nedělník Adama B. Bartoše (56) Proč Trikoška nominuje na post stínového ministra vnitra izraelského agenta? A proč Bobošíková slibuje, že bude dělat proizraelskou politiku? Na to se mne neptejte, to se ptejte jich. Ale já vám řeknu, jaký je rozdíl mezi vlastenectvím a národovectvím, co slibujeme v ANS a ND a jak budeme hájit české – ne izraelské, jako TSS či VB – zájmy. Jinými slovy, zopakujeme si – proč byste nás měli volit…

Je tu poslední neděle před volbami, ale ne poslední nedělník. Jako jsem nedělníky začal psát před více než rokem (a tudíž ne kvůli volbám), stejně tak s nimi po volbách neskončím. Ať volby dopadnou jakkoli. Takže netruchlete, každou neděli se na těchto stránkách budeme setkávat i nadále. Ale protože volby do Poslanecké sněmovny bývají zpravidla jen každé čtyři roky, nedá mi to, abych ten poslední – předvolební – nevěnoval právě jim.

A jelikož jsem se volbami zabýval i v mnoha nedělnících předchozích a mnoho jsme si toho už společně řekli, hodilo by se takové malé opáčko, taková krátká rekapitulace. V ní se vyjádřím k našemu programu a také k naší konkurenci (protože vím, že se mnozí rozhodujete, komu to nakonec hodíte). Shrnu zásadní myšlenky, které jsem rozvedl už dříve, ale které jsou podle mého soudu stále platné.

A začnu paradoxně tím, co jsem zde nikdy nepsal, protože jsem se k tomu nedostal, jen jsem to sliboval. A až v tomto Středníku jsem to lehce nakousl. O co jde? Mainstream, ale i některá alternativa, nedělá rozdíly mezi vlasteneckými a národoveckými stranami. I národovecké strany označuje obecně za vlastenecké, ale za vlastenecké má i ty, které přitom vlastenectví viděly jen z rychlíku. Proč to tu zmiňuji? Protože na první pohled to vypadá, že vlasteneckých stran je přehršel (a tudíž máte z čeho vybírat). Ale s vlastenectvím je ta potíž, že znamená toliko lásku k vlasti, ale už automaticky nepředpokládá lásku k národu (což je definice národovectví). Dokonce je to tak, že ten, kdo má rád naši zemi, nemusí mít zároveň nutně rád i náš národ. Jak jsem už dříve řekl, bylo by to na nedělník (ale ne ten dnešní). Co nedělník… Na dlouhé eseje. To bychom totiž také narazili na problematiku dvojího občanství apod. Nebo na emigranty – může o naší zemi rozhodovat někdo, kdo v ní už nežije? (zdá se, že by měl, jsa Čechem, ale zase tím, že zde nežije, není tolik v obraze a jeho volba může být spíše národu škodlivá. Ale ani to zde nechci řešit). Nebo bychom mohli zabřednout do úvah o tom, zda by měl stát fungovat na občanském (jako je tomu od roku 1989), nebo spíše národním principu (já jsem pro to druhé). Pro tentokrát to ukončeme tím, že zde napíšu, že když zohledníme tento úhel pohledu, spektrum vlasteneckých stran se nám pořádně zúží, protože národovecké strany jsou tu jen tři. DSSS, ND a ANS. Jenže DSSS vsadila na špatnou taktiku, spojila se se špatným partnerem a v podstatě z těchto voleb vypadla, když ji tento „partner“ podvedl a zradil. Tedy nekandiduje. A kdo nekandiduje, ten není. DSSS na tuto chybu doplatí a tímto rokem vlastně definitivně skončila. Dobrá zpráva je však ta, že ND a ANS se naopak spojily, takže jejich spojenectví pod názvem druhé ze stran (ANS) je jediným národoveckým subjektem v těchto volbách. Pokud chcete volit národovecky, v podstatě nemáte na výběr. Jsme tu jen my – ANS a ND. A jsme na společné kandidátce – tak jsme vám to usnadnili…

Ostatní „alternativní“ strany jsou pouze vlastenecké, což může znamenat, že jim jakžtakž záleží na České republice (ale také nemusí), což ale není totéž, jako to, když by jim záleželo na českém národu, tedy na Češích, Moravanech a Slezanech. Když nejmenovaná „vlastenecká“ strana nominuje jako stínového ministra vnitra izraelského občana a agenta izraelské tajné služby (zde), spíše tím vysílá signál, že vlasteneckou je leda tak ve snu. A nebo vlasteneckou je, ale tou vlastí není rozhodně Česká republika. David Bohbot sice svůj životopis trochu upravil, aby tolik nebil do očí, ale dříve o sobě psal, že je rabín a rovněž informace, že pracuje pro izraelskou kontrarozvědku (Šin Bet) je veřejným tajemstvím. Jak jsem řekl ve Středníku, neznám ho a nic proti němu nemám. Ale cizí státní příslušník (byť by měl i české občanství), nemůže zastávat tak klíčovou funkci. I proto je Trikoška nevolitelnou…

Už dříve jsem napsal, že národovecký blok (dosud tedy DSSS, ND a ANS, ale po faktickém zániku DSSS, ke kterému brzy dojde, už jen ND a ANS) má programově nejblíže k bloku populistických stran a může (za jistých okolností) najít společnou řeč i s ekonomickými liberály („klausovci“). Těmi populisty myslíme například Volný blok, ekonomickými liberály zmiňovanou Trikošku. Ale to je čistě teoretická úvaha. V praxi to možné není, protože liberálové nemají ani v okamžiku ohrožení národa koule na to, aby se spojili s národovci, kterými pohrdají. A dokud budou nominovat izraelské občany na posty českých ministrů, pak se ani národovci do takového spojenectví nijak nepohrnou. Z těchto důvodů nedopadly „námluvy“ mezi námi, Trikolorou a Volným blokem. Máme k sobě sice nejblíže, ale i tak mezi námi zejí velké propasti. Neříkám, že by spolupráce nebyla za jistých okolností možná, ale každý, kdo si ji představuje jednoduše, je naivní, protože by znamenala velké ústupky všech zainteresovaných stran. Ty mají pocit, že kdyby spolupracovaly, tak by si „zadaly“. Dobře to ilustruje jeden postoj strany Svobodných, když jsme kdysi před lety uvažovali o společné demonstraci (i když nutno říci, že tehdy měli Svobodní jiné vedení). Nebudeme na jednom pódiu s nacionalisty, zaznělo pohrdlivě od Svobodných. To ukazuje, jak velké jsou mezi námi propasti. Svobodní se zkrátka nepovažují za národovce. Nejsou jimi, nebyli a nejspíše nikdy nebudou. Letos jsme udělali velký krok a na tom jednom pódiu jsme se někdy v červenci sešli, ale stejně tak sešlo i z předvolební spolupráce. Sejít se na jednom pódiu ještě neznamená sejít se na jedné kandidátce.

Chci tím vším říci, že když nás mainstream hází do jednoho pytle (jako vlastence, nacionalisty, extrémisty či radikály) – a nutno říci, že nás tam někdy házíte i vy – v dobré víře, abychom se spojili – jde nám prý všem o to samé – pak je to velké zjednodušení. Ve skutečnosti jsou mezi námi takové ideové rozdíly, že spojit nás může jen velký pocit vnějšího ohrožení. Nechápu, proč se to letos nestalo, když je národ v ohrožení takovém, jako nikdy předtím, ale je to asi právě to, co populisté nebo ekonomičtí liberálové nikdy nepochopí, protože nikdy nejsou a nebudou národovci: vždycky budou řešit jen daně (ekonomičtí liberálové) nebo slibovat fiktivní přímou demokracii (SPD, Volný blok), ale uniká jim podstata – že národ je ohrožen úplně jinak než vysokými daněmi nebo zkorumpovaným parlamentem. Ale to už místo opakování zabíhám do příliš velkých podrobností a natahuji nedělník k neučtení, za což mi jistě vyčiníte. To by mi ale nevadilo tolik jako to, že byste ho nedočetli, a proto to trochu zrychlíme.

Volný blok, kromě toho, že s námi od začátku odmítal spolupracovat, ukázal dvě věci. Vlastně tři. To, co napíšu, bude opět jisté zjednodušení, ale až se vám to rozleží v hlavě, zjistíte, že mám pravdu. Zaprvé, je to podnikatelský projekt, podobně jako Tomiův (ze kterého se vlastně vyloupl). Jen místo Tomia to řídí dámský klub – Volfová, Bobošíková, Lipovská. Za druhé – agresivní styl, agresivní rétorika, rvačky ve Sněmovně a rozbité pultíky. Za týden uvidíme, jako moc na to voliči slyší. Pro mne osobně je to příliš afektované, prvoplánové, hrubé, a to říkám jako někdo, kdo jistě není „svatoušek“, protože mne tento režim odsoudil za „zločiny proti lidskosti“. Těžko mne může někdo podezírat z politické korektnosti a fráze o potřebě „slušnosti v politice“ z mých úst nikdy neuslyšíte. Ale rozbíjet řečnické pultíky mi přijde jako ohrané a tak trochu jako maskující chybějící pozitivní program. Za třetí – Volný blok ukázal, že není pevný blok, ale blok opravdu velmi velmi volný. Slovo blok mělo původně znamenat sílu a spojení mnoha „vlasteneckých“ subjektů, ale od počátku to, co bylo vydáváno za spojení, byly jen strany o jednom či dvou lidech (různé záložní strany paní Volfové apod,.) a i ta DSSS, která jediná se k VB připojila, byla nakonec vyštípána. Čili ukázalo se to, na co jsem poukazoval od počátku – není to žádné sjednocení vlasteneckých stran, po kterém tady alternativa volá. Od počátku to bylo jen kádrování (směrem k nám) a dokonce podvod a podraz vůči ostatním (například směrem k DSSS). Ve srovnání s Volným blokem je ANS a ND blokem velmi pevným. Jsme Pevný blok.

A když to tak píšu, napadla mne i čtvrtá věc. I tu jsem už dříve zmiňoval, protože jsem ji cítil mezi řádky, ale i zde mi vývoj dal za pravdu a po jisté době to potvrdila sama paní Bobošíková: jak řekla ve své volební vizitce pro ČRo – politika Volného bloku bude proizraelská. To skutečně řekla. Neptejte se mne proč a neptejte se mne, proč různé vlastenecké strany tak blbnou s Izraelem. Jedna si dá na post stínového ministra pracovníka izraelské tajné služby a izraelského občana, druhá se veřejně bije v prsa, že její politika bude proizraelská. Proboha, proč nám to cpou? Komu to říkají? A hlavně – co tím říkají o sobě? My na rozdíl od nich říkáme, že chceme na prvním místě český národ. Neřešíme Izrael, ale naši zemi. Nehájíme zájmy Izraele, ale České republiky. Vím, že někomu může připadat, že se zbytečně opakuji a točím se na něčem nepodstatném, ale je to podstatné víc, než si myslíte. Dobře to promyslete, protože jestliže některá strana slibuje hájit zájmy Izraele, nebude hájit zájmy českého národa. Je to vyhozený hlas. Z volebního lístku Trikolóry nebo Volného boku si rovnou můžete udělat vycpávku do mokrých bot nebo podložku pod vyklající se stůl. K ničemu jinému nejsou.

Co se týče Trikolóry, ještě jedna poznámka. V minulosti jsem také připomněl, že ji zradil její vlastní zakladatel (Václav Klaus ml.), opustil je jako sirotky, vykašlal se na ně i Václav Klaus st., kterému se přitom Trikolora snaží zalíbit (podobně jako se Volný blok snaží zalíbit Miloši Zemanovi, ale je stejně přehlížena). Také jsem už dříve zmínil, že Trikolóra je pokusem navázat na starou (klausovskou) ODS, jako je Volný blok pokusem navázat na starou (zemanovskou) ČSSD. Jenže bez Klause a bez Zemana to ty strany nesvedou a hlavně – Klaus ani Zeman tyto strany nepodpořili, naopak je zradili (Klaus například řekl, že bude volit SPD, což je plivnutím do tváře Trikolóry). Vznikla-li Trikolóra „u Klausů“ v kuchyni, ale pak jí postupně oba Klausové plivli do tváře, je to dost smutná strana se smutným osudem. Letos zanikne. Škoda volit, nemá to budoucnost…

Teď to vypadá, že jsem i já naplival na naše soupeře a konkurenty. Ale není tomu tak. Jen jsem potřeboval něco vysvětlit. A rozhodně jsem to nedělal proto, abych zakryl údajnou absenci našeho pozitivního programu, protože my program máme jak dostatečný, tak pozitivní. A i zde si učiníme malé opakování.

Už jsem několikrát napsal a řekl, že zastavíme covidovou krizi a potrestáme viníky. To je to první, co je třeba udělat. Pomoci těm, které stát dostal do problémů, nenechat se u toho zadlužit u mezinárodních bankéřů apod. Skončit jednou provždy tento covidový fašismus, který ohrožuje nejen naše svobody a jistoty, ale i naše životy. Odmítáme povinné očkování a budeme hájit práva a zájmy všech těch, kteří se – podobně jako my – nechat očkovat nechtějí.

V programu máme vystoupení z EU a z NATO, a to bez referenda. V tom jsme jediní a unikátní, nikdo jiný na politické scéně toto nenabízí. Je to pro nás alfa a omega, fundament, na kterém stojíme a něco, od čeho se odvíjí vše další, celý náš program.

Víme, proti komu stojíme. Známe své soupeře. Víme, co je třeba udělat. Jsme konceptuálně gramotní a máme své lidi. Někomu se může zdát, že ve svém programu neodkrýváme příliš karty, ale proč bychom to dělali? Své trumfy přece nebudeme vytahovat předčasně. Pokud nás chcete volit, musíte nám trochu věřit a asi nás také, předpokládáme, volíte proto, že o nás už něco víte. Důvěřujete nám. Takže nemusíme všechno psát, rozumíme si. Máme stejný zájem jako vy a mluvíme jen o tom, o čem je taktické veřejně mluvit.

Krom toho nabízíme řadu pozitivních věcí jako například oddlužení nebo bytovou výstavbu a zamezení spekulace s byty. Obojí nám ukradly vládní či opoziční strany, což ukazuje, že naše programové návrhy jsou jednak dobré a druhak, že oni jsou neschopní vymyslet něco svého, vlastního.

Mezi věci, které se ale jiní bojí nabízet (nebo dokonce stojí na opačné straně pomyslné barikády), patří i to, že chceme obnovit vztahy s Ruskem a nestydíme se za to.

Lidem daně zvyšovat nebudeme, naopak jim je snížíme, ale vysoké daně napaříme korporacím. Zdaníme nadnárodní molochy, co nás desetiletí vysávaly. Peníze nebudou odtékat do zahraničí. Žádné daňové ráje.

Jako strany tradiční a konzervativní jsme zárukou toho, že se nestane nic vašemu majetku (že pirátské daně z nemovitosti apod.), že nevyprázdníme hodnoty jako rodina a manželství (uznáváním homosexuálních adopcí apod.), že budeme hrází proti požadavkům LGBTQ a dalších menšin, které většinovou společnost vydírají (do budoucna důležité téma je otázka změny pohlaví, kde hodláme zakázat veškerou propagandu změnu pohlaví podporující a budeme aktivně proti této šílenosti bojovat). Odmítnutí jakékoli migrace (nejen nelegální, ale i té „legální“) snad nemusím zmiňovat.

Ve chvíli, kdy mnozí kolem nás slibují a rozdávají z něčeho, co ani nemají, mohou naše sliby zachování něčeho, co se zdá být dnes samozřejmé, vypadat chudě. Ale není tomu tak. To, že vám slibujeme, že vám nikdo nevezme auto se spalovacím motorem, nikdo vám nevezme hovězí či vepřové a nikdo vám nebude moci zdražovat zboží kvůli nesmyslným emisním povolenkám, to je přece slib, za který nás stojí volit. Nebo vy snad chcete přijít o své auto a místo masa chcete jíst pražené červy? Green Deal pošleme do háje a nebudeme se při tom rozpakovat ani vteřinu.

A mohl bych mluvit o svobodě, o bezpečnosti, o zdraví, ale to už by byl zase dlouhý a jsem už nyní. Nabízíme toho zkrátka hodně a ve středu – před volbami – vám to ještě zopakuji v Nedělníku Speciál, čili ve zvláštním článku, který nebude nedělníkem v pravém slova smyslu, ale mým shrnutím nabídky toho, s čím za vámi ANS a ND přichází a proč byste ji měli volit. Dnes jsem to udělal trochu zeširoka, abych si k tomu připravil půdu a příště mohl jít přímo k věci.

Protože vám už nikdo nic lepšího nenabídne, jsme vaše jasná volba. Těm, kteří to vědí a již se pro nás rozhodli, předem za jejich hlas děkuji. Váhající přesvědčíme. A všechny zároveň prosím, aby o nás řekli i dalším.

Hezký nový týden přeje

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie a lídr kandidátky Aliance národních sil v Ústeckém kraji

A na závěr pak – jako vždy a tradičně – vtípek z dílny CD89.cz.