Šešelj slaví vítězství!

Blahopřeji dr. Vojislavu Šešeljovi k velkému vítězství, ke zproštění viny, ke které ve čtvrtek přistoupil zločinný haagský tribunál. Je to radostná zpráva pro Srbsko i pro celou Evropu, v niž jsem upřímně řečeno už ani nedoufal. Nečekal jsem, že samozvaní soudci, kteří po celou dobu jen plnili vůli svých amerických chlebodárců, uznají, že jedenáct let věznili nevinného člověka. Jejich nejnovější rozhodnutí oceňuji, přesto nemůže odčinit zlé skutky, jichž se v minulých letech opakovaně dopouštěli. Stále platí, že všichni političtí vězni musejí být propuštěni, musí se jim dostat patřičného odškodnění a tribunál musí být zrušen. Až dodneška byl totiž jen výsměchem veškeré spravedlnosti.

Já sám jsem v minulosti mnohokrát o hanebném politickém procesu s dr. Šešeljem v České republice psal, připojil jsem předloni podpis k dopisu, jenž požadoval předsedovo okamžité propuštění, a opakovaně jsem veřejně vyjadřoval podporu jemu i Srbské radikální straně. Bylo mi ctí uzavřít s ní v říjnu 2014 za naši Národní demokracii oficiální partnerství.

Věřím, že těžké zkoušky, jimiž předseda Šešelj musel projít, mu dodaly na síle a že minulá příkoří se převrátí v budoucí vítězství. Na ně nečeká jen bratrský srbský národ, ale nacionalisté z celé Evropy.

Ať žije Šešelj!

Jménem Národní demokracie
Ladislav Zemánek,
předseda kontrolní rady

Seselj-i-ne-eu