Zatčení Adama B. Bartoše poukazuje na pokrytectví pravdoláskařů

Pokrytectví, přetvářka a dvojí metr – toť obvyklý přístup našich rádobyelit. Je to vidět na mnoha příkladech, z nichž sobotní události, kdy došlo k rozpuštění protestu ND a k zatčení jejího předsedy, jsou pouze vrcholkem ledovce.

Tento princip je velmi dobře vidět na přístupu pravdoláskařů k islámu. Zatímco dříve obhajovali intervence USA ve světě mimo jiné i tím, že to pomůže k potlačení radikálního islamismu (byť efekt byl nakonec zcela opačný), dnes se naopak tváří, že je islám něco zcela neškodného, a s vervou obhajují přijímání muslimských připrchlíků a tím i islamizaci evropských států.

S tím souvisí i další zajímavá skutečnost. Mnozí z těch, kteří dnes prosazují islamizaci ČR, stejně vehementně propagují i privilegizaci homosexuálů a jejich nadřazování nad ostatní občany (např. ministr pro diskriminaci většinové společnosti Dienstbier). Je přitom obecně známou skutečností, že homosexuálové v islámských státech nejenže nemají žádná privilegia, ale navíc dochází i k jejich kriminalizaci a nezřídka i k popravám. Tento přístup dienstbierovských trockistů je proto přinejmenším dost schizofrenní a svědčí i o tom, že tito slunkomanči ztrácejí pevnou půdu pod nohama.

Další ukázkově pokrytecký přístup jsme u podobných lidí viděli tehdy, když hlasitě podporovali odtržení Kosova od Srbska – zatímco zeměpisně nepříliš vzdálenému Krymu podobné právo na jeho odtržení od Ukrajiny uznat nechtěli. Pravdoláskaři tím dali najevo nejen své pokrytectví, ale i skutečnost, že zde hájí zájmy mezinárodních kmotrů – protože jak Kosovo, tak i Ukrajina patří mezi oblasti, které jsou kmotry přímo ovládané.

Nutno ovšem uznat, že ten dvojí metr, který jsme viděli o velikonočních svátcích, bije do očí ještě daleko více než všechny předchozí případy. Pravdoláskaři využili návštěvu čínského prezidenta v ČR k protestům proti omezování občanských svobod v Číně – což by samo o sobě nebylo nic špatného, kdyby přitom záměrně nepřehlíželi (či v horším případě dokonce neschvalovali), že to samé, proti čemu protestovali, se objevilo i zde.

Mám na mysli sobotní demonstraci Národní demokracie a dalších spřátelených subjektů, která, ač byla řádně ohlášena a probíhala pokojně, byla již ve své první části rozpuštěna policií, takže nemohla proběhnout její závěrečná část včetně avizovaného pochodu před Lihový dům. Navíc zde došlo k zatčení předsedy ND Adama B. Bartoše – a to pouze za jeho slova, která navíc sdílí nejméně s 90 % občanů ČR (a která jsou i z právního hlediska správná, neboť za vlastizradu skutečně může být nejvyšší trest v rámci českého právního řádu). Celý tento případ byl dalším důkazem, že zde sice máme svobodu projevu, ale svobodu po projevu již nikoliv.

Pokud by tedy naše rádobyelity skutečně chtěly hájit občanské svobody, doporučuji jim, aby si zametly nejprve před vlastním prahem a přestaly podporovat kriminalizaci nepohodlných názorů v ČR. Ta je totiž problémem, který se nás, na rozdíl od vnitropolitických problémů v Číně, skutečně dotýká.

Ovšem to bych po našich slunkomančích, kteří své názory ohýbají podle toho, jestli zrovna souzní se zájmy jejich milovaných kmotrů, toho chtěl asi moc…

(Zvýšit karmu článku, popř. diskutovat, je možné na autorově blogu)