Sluníčkáři nebo xenofilové?

Vážení čtenáři. Již dlouhou dobu si lámu hlavu nad tím, proč lidem, kteří chtějí ať už vědomě nebo nevědomě zdevastovat naši rodnou krásnou zemi, naši národní kulturu a vůbec náš národ se říká sluníčkáři.

Vždyť slunce je přece dárcem života. Dává všem stejně bez rozdílu. Tito takzvaní sluníčkáři však všem dávat nechtějí. Chtějí dávat pouze jedné skupině a to těm, kteří zde nic nevytvořili a chtějí většinou jenom brát a převzít kontrolu nad naší vlastí. Ano uhodli jste. Mám na mysli především ekonomické migranty z arabských a afrických zemí a to zvláště mladé silné a statné muže, kteří se nyní valí do Evropy. Ne skutečné uprchlíky před válkou, tedy zejména ženy s dětmi, kteří jsou nejvíce bezbranní, ale kteří se sem stejně ani nedostanou.

Ti skutečně potřební si však asi nebudou stěžovat, že dům, ve kterém dostali byt, jim připomíná kravín a že než aby v něm bydleli, tak se raději vrátí domů. Z jakého důvodu sem tito lidé tedy šli?

Ale zpět k tématu xenofilové, uvedeném v nadpisu.

Xenofilie je dle definice nepřirozená porucha, kdy jedinec preferuje vždy to cizí a odlišné. Preferují cizí kultury a smíšené rasy, většinou podporují migraci, multikulturalismus a rasové míšení. Často také chovají averzi ke svému národu a kultuře. Je to opak přirozené xenofobie, což je projev chování, který spočívá v nedůvěře a odporu k cizímu a je to přirozená obrana organismu proti něčemu neznámému. Notabene když naprostá většina běžných lidí vidí, co toto neznámé přináší našim západním sousedům, jaké obrovské obohacení. Takže si myslím, že u většiny národa, která do naší země nechce přijímat migranty, se nejedná o xenofobii, ale spíše o prozíravost a o naprosto přirozený pud sebezáchovy.

Proč tito tzv. sluníčkáři – xenofilové tolik nenávidí svou vlast, že podporují invazi muslimských migrantů a islamizaci, která devastuje celou západní Evropu? To je skutečná nenávist vůči vlastnímu národu. Když jim naše kultura a zem, kde vyrostli, tolik vadí, tak proč se neseberou a neodejdou žít do islámských zemí? Proč chtějí zničit naši kulturu a náš národ? Proč chtějí štědře obdarovávat a léčit nově příchozí, kteří nic nepřinášejí, ale v naprosté většině jdou pouze za lepším, zejména za štědrými sociálními dávkami a navíc zde chtějí prosadit svůj způsob života, své zvyky a náboženství. Mnozí z nich si s sebou nesou i spoustu exotických a velmi závažných nemocí, které se zde zatím nevyskytují. Jak se řeší možnost nákazy od těchto nově příchozích a jejich případná proočkovanost, na kterou je kladen u domácího obyvatelstva takový důraz? Pěkné pokrytectví.

Kdyby tito lidé byli skutečně tak soucitní, jak se navenek tváří, tak by se snažili v prvé řadě pomáhat potřebným lidem v naší zemi. Slabým, nemocným, matkám samoživitelkám, důchodcům atd. Jak je možné, že na léčení vlastních lidí peníze nemáme? Vybírají se na ně potupně víčka, na čemž vydělávají nejvíce výrobci těchto nápojů, kterým se tím zvýší prodeje. Není to zvrácené?

Když přemýšlím nad motivací těchto xenofilů, napadá mě několik důvodů.

1. Jsou zřejmě dobře zaplacení. Vzhledem k tomu, že spousta těchto xenofilů jsou členy nějaké té neziskovky, tak příliv migrantů je pro ně skvělý byznys a tudíž pro ně – čím více a čím déle bude příliv trvat, tím lépe pro ně. Samozřejmě k této skupině patří i spousta politiků a novinářů a někteří z nich, krom toho, že jsou na tom finančně zainteresovaní, mají to i jako stranický úkol od soudruhů z Bruselu a popřípadě možná přímo od skupin loutkovodičů stojících v pozadí za tím vším. Bohužel je mezi těmito lidmi i spousta hlupáků, kteří si myslí, že slouží dobré věci – vybudování nějakého “nového světového řádu“.

2. Lidé bez vlastního názoru, kteří nedokáží rozlišit, v čem spočívá pomoc skutečně potřebným a kteří skočili na špek levičácké a multikulti propagandě, že je dobré všem uprchlíkům bez rozdílu pomáhat. Proč ale nepomáhat těm potřebným našim lidem?

3. A toto platí zejména pro studenty humanitních oborů, kteří mají rovněž buďto pomýlené nebo na této záležitosti finančně zainteresované učitele, kteří je k těmto činnostem nutí, ať už přímo nebo nepřímo.

4. Lidé hloupí, kteří sledují pouze média hlavního proudu a kteří jsou rádi takzvaně “in“ a důsledky jejich chování jim nedochází anebo je ani raději neřeší.

5. Další skupina je zejména z řad něžného pohlaví, takzvané vítačky. Těmto děvám buďto imponují mužné a snědé typy mužů anebo se tyto děvy zřejmě již těší, že při nadbytku mužných nadržených samců exotických ras se zvýší pravděpodobnost, že i na ně se jednou usměje štěstí a že i ony budou moci uspokojit svoje sexuální vášně. To, že tito samci s nimi nebudou možná zacházet v “rukavičkách“, jak by si ony samy představovaly, jim buďto nevadí nebo nedochází. Skutečnost, že islám považuje ženu za méněcenné stvoření asi neřeší.

6. Lidé frustrovaní, kteří neměli jednoduché dětství, popř. trpěli v kolektivu šikanou, díky čemuž se u nich časem vyvinula nenávist ke svému vlastnímu etniku a spojují tudíž svoji identitu s nějakými menšinami.

7. Skupina vcelku normálních lidí, kteří nemají přístup k informacím anebo je raději ani nevyhledávají, aby náhodou nezjistili něco jiného, než co jim dennodenně tlačí do hlavy média hlavního proudu, popř. co prohlásí nějaká známá “osobnost“. Při zjištění, že všechno může být i jinak, by se jim mohl rozpadnout jejich svět, ve kterém žijí.

8. Ostatní, na jejichž motivaci jsem zde zapomněl.

Nějak tito lidé ale zapomínají, že třeba jednou budou mít sami svoje děti a pokud to zde bude vypadat podobně jako již nyní v některých západních zemích, tak nevím, jak je dokážou ochránit například před znásilněním a jiným násilím. To jsou opravdu tak hloupí, že věří tomu, že jim nebo jejich blízkým a příbuzným se nikdy nic podobného nemůže stát? O snížení životní úrovně a kvalitě vzdělání ani nemluvě. Nikdy je nenapadlo, že mají odpovědnost za to, v jakém stavu předají naši zemi svým potomkům?

Z hlediska “Božích zákonů“ je na tom nejhůře skupina číslo 1. To jsou ti opravdoví zrádci svého národa, kteří za mrzký peníz jsou schopni a ochotni vědomě obětovat svůj národ, čest (pokud tedy nějakou vůbec mají), své blízké a v podstatě cokoli. Ať už tomu věří nebo ne, časem přijdou výčitky svědomí, až jim dojde hrůznost svého jednání. Vyšší spravedlnosti neuniknou. Zejména této skupině to tedy opravdu nezávidím.

Každopádně současná migrační krize by nás měla donutit skutečně začít vážně přemýšlet nad tím, kde je ta hranice mezi pomocí v nouzi skutečně potřebným a kdy už se jedná o bezbřehou touhu za každou cenu pomáhat každému, včetně těch, kteří si to nezaslouží a takovouto pomoc mají za samozřejmost, popř. za naši slabost, kteří námi pohrdají a mají nás v podstatě za podřadné bytosti a oni jsou zde proto, aby tady postupně začali uplatňovat jejich právo, aby nám vládli a my jim sloužili. Ostatně, vzhledem k tomu, jak k nim přistupují západní země, kdy jim je dovoleno téměř vše, se jim ani nedivím. To už pak není pomoc bližnímu, ale hloupost se sebezničujícími účinky, která v konečném efektu bude znamenat katastrofu pro všechny. Měli bychom mít na paměti, že žádná země není nafukovací. Až počet takovýchto lidí překročí v populaci určité procento, pak se teprve tito xenofilové začnou divit a chtít něco dělat, ale to už bude pozdě. Málokomu, včetně ekonomických migrantů také dochází, že až v západních zemích dojde domácímu obyvatelstvu trpělivost vzhledem ke stále se zvětšujícímu množství migrantů a jejich stále neomalenějšímu chování a začne tam občanská válka, tak jejich země snů a bezpracných příjmů bude podobná nakonec tomu, před čím nyní sami utíkají. Ve výsledku to nepomůže nikomu, protože už nebude nikdo, kdo bude schopen komukoliv a kdekoliv pomoci, protože všude bude jen zmar, bezpráví a chaos. Naprosto souhlasím s názorem našeho pana prezidenta, že mladí a zdraví muži bez rodin, kterých přichází do Evropy naprostá většina, by měli zůstat ve svých zemích a tam dělat něco pro to, aby se jim a jejich blízkým vedlo lépe. Vzhledem k tomu, že vyrůstají v systému, kde ženy jsou méněcenná stvoření, tak asi nemají ani výčitky, nechat např. své matky a mladší sourozence napospas fanatickým skupinám islámského státu.

A proto na závěr vyzývám. Přestaňte už jednou provždy těmto xenofilům říkat sluníčkáři. Jsou to většinou lidé bez schopnosti objektivně zhodnotit realitu a rozlišit rozdíl mezi dobrem a zlem, dále lidé pomýlení, bez dostatku objektivních informací, frustrovaní a někteří i bezcharakterní – zejména politici a novináři.

A přestaňte se konečně stydět za to, že jsme Češi. Záleží to na nás, jestli v budoucnu vznikne ve středu Evropy opět sebevědomý, samostatný stát svobodných občanů, který bude fungovat na základě morálních hodnot, ve kterém si lid tohoto státu bude své záležitosti spravovat sám. Stát, kde bude platit spravedlnost, řád a pořádek, kde občané a nikoliv politické strany budou rozhodovat o všech zásadních věcech, stát, který bude mít pokud možno dobré vztahy s ostatními zeměmi a konečně už nebude poklonkovat žádným velmocem a korporacím a jejich poskokům. Myslím si, že toto je úkolem naší české země, země dvouocasého lva a nás všech.

Odkazy na články s obdobnou tématikou, ze kterých jsem i čerpal:
Velmi dobrý článek s návodem jak čelit osočování ze strany xenofilů:

http://www.white-media.info/jak_celit_psychoterorismu.html

http://pravyprostor.cz/nemoc-zvana-xenofilie/