Vít Skalský: Jsme ve válce!

Miroslav Dolejší několikrát v různých rozhovorech a textech zmiňoval, že další války již nebudou jaderné. Důvody války, která není spravedlivá, spočívají v expanzi moci a majetkovém zisku. Jaderný výbuch ničí vše. Není komu vládnout a jaderná pustina je mnoho desítek let bezcenná. Proto Dolejší hovořil o změně válečných prostředků. Předpovídal, že biologické zbraně nahradí zbraně jaderné. Biologická zbraň může být použita anonymně, přesto může mít přesně specifikovatelné výsledky. Podle mnohých odborníků Covid-19 nemá přírodní původ.
Jestliže tedy pochází z laboratoře, pak máme co do činění s biologickou zbraní. Je-li použita biologická zbraň hromadné účinnosti, nacházíme se ve válce. Nevíme, kdo zbraň použil, známe však cíle jejího použití. Jak bylo řečeno, cíle představují mocenskou expanzi a majetkové přesuny. To nám stačí, abychom z takto popsané situace vyvodili závěry pro naše jednání. Neučiníme-li tak, budeme na straně poražených. Agresor (ten kdo biologickou zbraň použil) bude vítězem.

Vládě musíme vytknout, že opatření proti šíření viru měla dvouměsíční zpoždění. Nebýt tohoto zpoždění, mohly být zavřené hranice v půlce ledna a všechny další kroky by nemusely nastat. Současná vládní opatření proti šíření viru jsou účinná. Asi zamezí explozivnímu šíření viru, které by bylo spojeno s masivními ztrátami na životech. Fatální selhání vlády však spočívá v tom, že vzniklou situaci nepojímá jako válku. Lidé nejsou informováni, že jsme ve válce. Vláda nepřipravuje žádné postupy, které by zamezily tomu, abychom po válce nebyli mezi poraženými. Tedy co máme dělat v souvislosti s výše nastíněnými cíli války?

Prvním cílem války je expanze moci. Expanze moci přináší omezení svobody poražených-ovládaných. Tedy připadá v úvahu omezení některých svobod v souvislosti s šířením viru. Lze omezit pohyb a některá další jednání osob v souvislosti s epidemií. Tato omezení však musí být pouze dočasná. Musí být stanoveno, že trvání omezení přesahující nezbytně nutnou dobu se rovná nejtěžšímu zločinu. Výjimkou mohou být třeba státní hranice. Omezení pohybu osob přes hranici může mít příznivý efekt i v dalších konfliktech po odeznění koronaviru.

Majetkové přesuny lze očekávat v souvislosti s vypuknutím hospodářské krize. Hospodářská krize byla nevyhnutelná i bez koronaviru. Jestliže někdo generuje zisky z ničeho (spekulace, lichva, tištění nekrytých peněz), potřebuje tyto zisky zajistit i v reálných hodnotách. K tomu dojde při zchudnutí nějaké společnosti. Někdo zchudne, druhý takto získá jeho majetek.

Této situaci lze čelit pouze znárodněním finančního sektoru, nadnárodních korporací a současnou podporou domácí výroby (zemědělské i strojírenské). Doprovodný fenomén biologické války prezentují instituce, které přispívají ke ztrátě naši moci ve prospěch jiného a k zchudnutí populace. Jde o organizace a jedince, kteří se angažují v doprovodné kulturní válce. Zde je nutné zastavit jakoukoliv podporu a dostat je pod kontrolu (neziskový sektor, levicový extrémismus).

Je třeba si uvědomit, že stojíme na začátku války. Její výsledek je otevřený. Pro náš úspěch je nutná informovanost a maximální nasazení každého. Nový typ války dělá z každého z nás vojáka. Obstojíme? Je třeba informovanost a odvaha. Zbabělost a lenost jsou vždy korunovány otroctvím nebo smrtí, v tomto se historie opakuje.

autor je předsedou MO ND Plzeň