Pavel Opl: Okamžitě zavřít „šmejdy“ a odstíhat i odpovědné osoby

Jde o životy. Je vyhlášena celosvětová pandemie a jsou celostátně nařízena mimořádná opatření, a přesto zcela beztrestně řada lidských hyen vydělává na oprávněných obavách o životy a zdraví 10,5 milionu obyvatel naší země. Všichni už měli být dávno za mřížemi.

V dobách minulých se za obdobné prohřešky i veřejně popravovalo, aby si každý darebák něco podobného rozmyslel. Dnes popravy, tím méně veřejné, nejsou reálné, ale výjimečný trest bez možnosti předčasného propuštění by praktikovat šel.

V naší zemi chybí miliony roušek a obdobných zdravotních pomůcek a médii opakovaně proběhly informace, jak se tento materiál prodává za 50-tinásobek běžné ceny. V situaci, která panuje v Evropě i v naší zemi, je evidentní, že toto jednání je ze stran podnikavců tím nejhorším možným hyenismem zasluhující okamžité exemplární potrestání.

Zjevně chybí ochota ze strany státního aparátu se razantně s těmito lidmi vypořádat. Otázka zní: „Proč ?“

A tady se ukazují i další zcela zásadní problémy, které by se měly po odeznění pandemie důkladně prošetřit a hnát k zodpovědnosti odpovědné osoby.
Kde jsou sklady civilní obrany, ve kterých v minulosti v místě blízkém bydlišti obyvatel měl každý člověk uloženy prostředky ochrany – minimálně plynové masky s filtry a další materiál? Jak je možné, že byly zrušeny bez náhrady a obdobný materiál není ani ve skladech např. státních hmotných rezerv?

Jak je možné, že ministr zdravotnictví v lednu celou situaci veřejně bagatelizoval a mluvil o milionech roušek a respirátorů ve skladech a po 6 týdnech dochází k přiznání, že ničím z toho stát nedisponuje? Co dělal premiér v této době 6 týdnů?

Jak je možné že si ředitelka Ústavu pro kontrolu léčiv vezme dovolenou a kdo jí tu dovolenou podepsal?

A těch zcela trestuhodných věcí bude definováno ještě daleko více a jde o věci velmi vážné a není možno je „zamést pod koberec“. Životy a zdraví obyvatel jsou to hlavní, co musí stát chránit a bránit a je povinen k tomu vytvářet odpovídající opatření. Pokud to odpovědné osoby nezvládají, nemají na svých postech co dělat.

Nyní je nutno řešit věci aktuálně se zaměřením na ochranu obyvatel a zvládnutí celé věci. Podnikavé šmejdy ihned zavřít a na ty ostatní musí také dojít, i když později.

Zdroj: https://opl.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=747466