Vláda a šibenice

Šibenice, jako symbol spravedlivé odplaty, se objevily nad hlavami více než tisícového davu 1. července na Václavském náměstí v Praze, v době demonstrace Pražanů proti rozhodnutí české vlády pozvat tisíce negramotných černochů a muslimských potencionálních vrahounů do naší vlasti.

Už z kraje června se někteří vládní činitelé, včetně jejího předsedy, soudruha Sobotky (soudruha proto, poněvadž je sociální demokrat), vyjádřili, že odmítají povinné kvóty přivandrovalců nařízené nám z Bruselu. Prý jsme suverénní stát, říkali. O tom, že vůbec imigranti přijdou, se z vládních míst mlčelo. Byla to přirozeně zakrývací taktika vlády, jakési mimikry, protože kolaboranti z budovy Strakovy akademie dobře věděli, že budou muset k nám vpustit tolik imigrantů, kolik jich budou nadřízení v Bruselu chtít k nám poslat. Jenom se nevědělo, jak to národu postavit, aby to národ spapal a oni, liberální levičáci, z toho vybruslili s co nejmenší ostudou. Muselo se jít takticky pomalu, tiše našlapovat, asi jako na plaché zvíře, jehož chceme dostat do klece.

Takže nejdřív se vyrukovalo s tvrdým postojem: NE, žádného imigranta nechceme, na povinné kvóty nepřistoupíme; pak se slevilo na tzv. křesťanské uprchlíky ze Sýrie, posléze se začalo škatulkovat na politické uprchlíky a ekonomické uprchlíky. Mezitím v tisku – který unisono píše v duchu liberální lžidemokracie – se psalo pro přijetí co největšího počtu černých přivandrovalců do Čech, objevovaly se srdcervoucí články o utrpení chudáků uprchlíků; v české televizi, která svým takzvaným zpravodajstvím si v ničem nezadá s televizí okupovaného Československa, se dělaly různé interview s různými havlisty a liberálními levičáky zejména z umělecké fronty, a všechno to směřovalo k jedinému – k manipulaci národa, aspoň jeho části, aby konečně „pochopil“, že „… uprchlíky potřebujeme!“

Nakonec soudruh Sobotka odjel se svou suitou do hlavního města Říše EU, Bruselu, a přislíbil přijmout do české gubernie – … kolik že přivandrovalců? Nikdo neví! Nějaké číslo sice tiskem proběhlo, ale podle známých diplomatických klišé, jedno číslo je pro utišení veřejnosti, jiné číslo je to tajné, skutečné. Podstatné ovšem je, že se tím otevřely dveře africkým přivandrovalcům. V příštích týdnech, měsících a roků jich k nám budou proudit tisíce a tisíce… Už jenom proto, že budou chtít scelit rodiny, které zůstaly v uprchlických táborech; a je dobře známo, že každá taková rodina má kolem 15-20 členů. A to všechno, český daňový poplatníku, budeš muset zaplatit…

Naše současná levicová vláda a spolu s ní levicově liberální politická elita, (ta pravicová politická elita je ovšem navlas shodná!) lehkomyslně naši kulturní krajinu předhodí odkudsi přivandrovalým černochům a muslimům…! Veškeré naše bohatství a úroveň života, česká technická vyspělost, úroveň zdravotnictví, dopravy, zemědělství, průmyslu a všechno ostatní, co dělá národ moderním a vyspělým, za co ovšem vděčíme minulým generacím, jejich odříkání, šetření, jejich důmyslu a tvořivosti, to všechno naši kolaboranti dají v plen přivandrovalým a negramotným negrům z buše a potencionálním teroristům z muslimských zemí! Všechno jim to spadne do klína, aniž se na tom bohatství podíleli sebemenší námahou a odříkáním! Cožpak to není ze strany naší vlády zrada národa? Kdo vládě dal mandát k tak rozsáhlé devastaci kultury a civilizace naší země? Jestliže se někdo chová nenávistně, tak pak je to samotná česká vláda k svým spoluobčanům a k své zemi, neboť příliv negrů a muslimů v tak obrovském množství, jaké se na nás valí, je bez nadsázky skutečné ohrožení českého národa, a jenom ten, kdo národ nenávidí, může něco takového připustit!

Proto mě na demonstraci nepřekvapily šibeničky jako umělecká licence části recesistních demonstrantů, jimiž se kolaborantům, především české vládě, mělo připomenout, jakého zločinu vůči svému národu se dopouštějí.

V souvislosti s invazí imigrantů se nechali slyšet i naši páni biskupové. Jejich doporučení je, aby si přivandrovalce ze Sýrie rozdělili mezi sebou do svých rodin věřící laikové! A proč páni biskupové ty miliardy, které od vlády dostanete, nevěnujete na opravu stovky opuštěných klášterů, ty zrenovovat jako domy pro tzv. uprchlíky a tam je nastěhovat, a veškeré náklady s tím spojené plaťte sami. Proč do toho taháte laiky? Beztak zůstanou kláštery opuštěné – kdo by také svůj život odevzdal se sionisty tak kolaborující, liberální „církvi“, jejíž vedení jde účelově a systematicky proti učení samotného Pána Ježíše…

Anebo je tu ještě jeden návrh – ty tzv. uprchlíky vyzbrojit a poslat je zpátky bojovat za svou zemi a domov do Sýrie!

Ladislav Malý, Praha, červenec 2015