Z programu Národní demokracie: ANO ochraně přírody, NE klimašílenství!

Veškerá péče o přírodu a krajinu musí být založená na zdravém rozumu a nikoliv na uhlíkové ideologii. Naším cílem je zdravá, čistá a harmonická krajina, v níž je prostor jak pro přírodu, tak i pro člověka a jeho potřeby. Zemědělství a energetika musí být postaveny na principu co největší soběstačnosti ČR. Zde jsou konkrétní body, jak toho dosáhneme:

1) Teplejší klima jako šance, nikoliv hrozba
Změnu klimatu nezastavíme, je potřeba ji využít k našemu rozvoji, jako tomu bylo již několikrát v minulosti. Proto v ČR nedovolíme zavedení Green Dealu a odstoupíme od všech dosavadních „klimatických“ dohod. Veškeré prostředky, které jsou dnes plýtvány na boj proti CO2, použijeme na adaptační opatření, jako jsou zasakovací pásy a mokřady v zemědělské a lesní krajině nebo výsadba stromů a tvorba vodních prvků ve městech.

2) Dostupná automobilová doprava
Zabráníme všem snahám EU o omezování automobilové dopravy. Zachováme výrobu klasických aut na benzín a naftu. Zrušíme povinné přimíchávání tzv. „biosložky“ do benzínu a nafty a také „ekodaň“ na ojetá auta. Nebudeme dotovat ani jinak zvýhodňovat elektromobily, jelikož se za současných technologií rozhodně nejedná o ekologičtější způsob dopravy.

3) Levná elektřina ze stabilních zdrojů
Odstoupíme od systému emisních povolenek, které dnes zbytečně zdražují elektřinu. Zachováme naše uhelné elektrárny, dokud u nás budou zásoby uhlí v rámci současných těžebních limitů. Během té doby vybudujeme další jaderný blok, který bude připraven dodávat elektřinu, až zásoby uhlí dojdou. Nebudeme podporovat současné „obnovitelné“ zdroje energie (typu větrníků, bioplynek a solárních parků), které přírodě mnohdy spíše škodí. Naopak podpoříme výzkum v oblasti alternativních zdrojů, jako je geotermální energie.

4) Zdravá půda pro budoucí generace
Je potřeba zlepšit kvalitu naší půdy, abychom mohli dosáhnout soběstačnosti v základních potravinách. Dotace na zemědělství proto budeme vázat na skutečnou péči o půdu a naopak je odebereme těm, kdo půdu poškozují. Budeme důsledně vymáhat škody, které zemědělci způsobí nevhodným hospodařením (např. splachy půdy). Podpoříme drobné ekologické zemědělce a statkaře, především tím, že jim výrazně zjednodušíme papírování a další administrativu. Zejména podpoříme živočišnou výrobu, která naší přírodě velmi prospívá, neboť dodává do půdy humus.

5) Čistá příroda a odolná krajina
Podpoříme stabilitu našich ekosystémů a jejich odolnost vůči změně klimatu i dalším vlivům. Zvýšíme prostupnost krajiny pro rostliny a živočichy kromě těch invazních, které budeme omezovat. U starých lomů či výsypek upřednostníme tzv. přírodní rekultivace, které jsou výrazně levnější než technická řešení a zároveň i vhodnější pro přírodu. Zamezíme dalšímu znečišťování přírody, zejména nadměrnému vypouštění živin do vodních ekosystémů.

6) Rozumné hospodaření v lesích
Přizpůsobíme lesy teplejšímu klimatu. Podpoříme zejména výsadbu listnatých a smíšených lesů, ale i zadržení vody v lesích (tvorbu tůní a mokřadů, rušení odvodňovacích kanálů apod.), aby zde mohly v určitém množství přežít i smrky. Podpoříme i alternativní způsoby lesnictví, např. pařezení nebo lesostepní hospodaření, čímž oživíme naši krajinu a podpoříme vzácné druhy rostlin a živočichů.

7) Ochrana přírody bez šikanování lidí
V chráněných územích se zaměříme na skutečnou ochranu přírody a krajiny a nikoliv na obtěžování každého, kdo v daném území bydlí. Proto zrušíme např. povinnost orgánu ochrany přírody vyjadřovat se ke každé drobné stavbě na území CHKO. Stát by měl regulovat pouze takové věci, které mohou přírodu a krajinu skutečně ovlivnit, a nezneužívat ochranu přírody ke zbytečné šikaně občanů.