Zrada!

Maďarský premiér Viktor Orbán se nedávno velmi kriticky vyjádřil na adresu Evropské unie. Zkonstatoval, že politici by měli více naslouchat hlasům evropského obyvatelstva a dodal, že za největší hrozbu současné Evropy považuje příval muslimských migrantů.

Řekl něco, co Národní demokracie říká už velmi dlouho. Jako by to řekl za nás:

„To, čemu právě čelíme, je úsilí levice naprosto marginalizovat národní státy na evropském kontinentě. Cílem tohoto projektu je eliminovat křesťanství, hodnoty a zodpovědnost, které z něho vycházejí. To je, bohužel, smutná pravda. Musím konstatovat, že je to zrada. Evropu zradili! A pokud se těmto zničujícím snahám nepostavíme na odpor, naši Evropu navždy ztratíme. Lék na tuto nemoc je stejný, jaký se používal i v minulosti. Musíme si otevřeně položit mnoho klíčových otázek, které souvisí s demokracií. Na úvod se můžeme otázat, kdo pověřil evropské politické špičky souhlasit, ba dokonce přemístit statisíce lidí, kteří pocházejí z diametrálně odlišných kultur, na evropský kontinent? Jak je možné, že se stále méně mluví o evropské kulturní identitě?

Této zradě a konspiraci se můžeme úspěšně postavit jedině tak, že se vrátíme zpátky k demokracii a lidem. Musíme dát obyvatelům Evropy jasně najevo, že jim nasloucháme. Lidé musí dostat prostor, aby mohli říci, že se současným stavem věcí nesouhlasí a mají na něj jiný názor. V demokracii přece mají právo říci ano, nebo ne na to, co se právě nyní děje v Evropě. Robert Schuman, jedna z velkých osobností nedávné historie, kdysi řekl, že Evropa bude buď křesťanská, anebo přestane existovat. Naprosto s ním souhlasím.“