Budeme vyloučeni z EU?

Dnes probíhalo v EU jednání ministrů vnitra ohledně kvót pro uprchlíky. Zvláštní úředník OSN pro migraci Peter Sutherland pohrozil Čechům vyloučením z Evropské unie, když nepřijmou kvóty. Napsal: „Členství v EU je podmíněno společnými hodnotami a vnitřní solidaritou. A ty společné hodnoty diktují, že uprchlíkům má být poskytnut azyl, namísto uvítání ostnatým drátem a slzným plynem.“

Nutno podotknout, že má pravdu, když říká, že členství v EU je podmíněno společnými hodnotami – a právě o to jde. Podle mínění naprosté většiny obyvatel naší země, Česká republika NESDÍLÍ hodnoty současné EU! Česká republika nechce přijímat statisíce ilegálních migrantů. Češi si jsou vědomi toho, že se jedná o cílený rozvrat národních zemí ze strany EU.Ostatně, německý prezident Gauck dokonce oficiálně sdělil, že jde o to „naředit“ mateřštinu, kulturní vzorce a tradice jednotlivých zemí a namixovat nejen křesťanství s islámem, ale i rasy. A přesně toto Češi nechtějí, ergo NESDÍLÍ hodnoty EU.

Dnes také promluvil ředitel evropské pobočky Amnesty International John Dalhuisen: „EU se musí shodnout na organizované a soucitné odpovědi na příchod uprchlíků a žadatelů o azyl. Zatímco se nepodařilo přijít se společným řešením, byli jsme svědky toho, jak to jde s tisíci uprchlíky a žadateli o azyl od desíti k pěti, aniž bychom se postarali o jejich základní potřeby. Tohle není zvládání migrace, tohle je eroze lidskosti.“

Neřekl však ani slovo tom, proč k ilegální masové migraci dochází. Neřekl ani slovo o vojenských konfliktech, které vyprovokovaly a stále udržují USA a bývalé koloniální mocnosti EU a které decimují právě ty země, odkud mají údajní uprchlíci přicházet. (Dle evropských dosavadních statistik však přichází uprchlíci většinou ze zemí, kde je mír a ohromné vojenské základny NATO – tedy například z Kosova a Albánie.) Ředitel AI neřekl zhola nic ani o tom, že ilegální masovou imigrační vlnu organizují mafie, ani jak tomu zabránit. Nepožadoval zastavení bojů a nastolení míru v postižených zemích. Vůbec nebral v potaz ani ohrožení obyvatel samotných evropských zemí touto nelegální a nekontrolovatelnou masovou migrací. Jeho slova o „erozi lidskosti“ by se dala tesat do kamene – ale na vývěsní štít Amnesty International! Na co je světu takováto falešná organizace? Na nic! Vůbec nemá smysl věnovat pozornost jejich – USA placeným – zaměstnancům.

Český národ ví, že současná světová imigrantská krize je organizovaný zločin na pozadí humanitární katastrofy. Český národ cítí, že jde o jeho bytí či nebytí. Takže otázka zní –nač setrvávat v EU, když – upřímně řečeno (ačkoliv oficiálně se tvrdí opak) – platíme této instituci daleko víc, než nám vrací ona na dotacích.

Zdroj:

NR-titulek