Buďme xenofobové, buďme rasisté…!

Jedním z řečníků na středečním 1. táboře lidu měl být i Ladislav Malý, představitel iniciativy Národní sjednocení. Tropický den a zdravotní stav mu bohužel zabránily, aby svůj projev přednesl, přinášíme ho proto dodatečně nyní.

Prohlášení „Národního sjednocení“ k imigrační politice naší vlády

Národní sjednocení je si vědomo, že systematickým, metodickým uplatňováním tzv. lidských práv, které jsou esencí liberální demokracie, je konečná likvidace českého národa, naší kultury a křesťanství. A této destrukci našeho národa je česká vláda plně nápomocná.  Více než zřetelně se ukazuje, že česká politická reprezentace svůj národ zradila, a do naší vlasti budou proudit tisíce černých imigrantů.

Američtí sionisté a evropští neomarxisté a liberálové, a s nimi jejich kolaboranti, dávají svým kritikům, kteří trvají na kulturní a historické identitě svých evropských národů, různé nálepky, jakože jsme xenofobové nebo rasisté. Tím se snaží mást veřejnost, která, aby uhájila svůj život, má plno jiných starostí a bohužel se nezabývá tolik děním ve své vlasti.

Na jakýkoliv virus, bacil či cizí tělísko, které se dostanou do našeho lidského organismu, reaguje náš organismus naprosto přirozeně nepřátelsky, tedy bojuje s nimi, jedná xenofobně. Kdyby náš organismus jednal xenofilně, zahynul by.  To, co se děje v mikrosvětě, je podobné v makrosvětě: do velké množiny lidí jednoho území, stejného jazyka, náboženství, tedy národa, vnikají v obrovském množství špinaví, černí lidé cizí rasy a krve a chtějí parazitovat na svém hostiteli bílé rasy. Jediná obrana před takovými individui – aby národ přežil a zachoval svůj genofond – je přirozený boj s nimi, tedy chovat se vůči nim xenofobně. Buďme xenofobní, a nestyďme se za to! Je to naprosto přirozený morálně duchovní stav člověka v době jeho ohrožení.

Podobné je to s rasismem. Rasistou je ten, kdo ví a chápe, že na světě existují různé lidské rasy, které ovšem mají na této planetě svoje místo určení a oblast svého pobytování se snaží co nejlépe k svému životu zlepšovat. Tedy žádné neomarxistické multi-kulti! Multi-kulti je popřením přirozeného práva určité rasy na svoje vlastní území.

Liberálové a neomarxisté úmyslně mystifikují skutečný význam slov, a tím ohlupují širokou veřejnost.  Jejich cílem je, abychom my sami v sobě udusili přirozený stav naší mysli a prováděli autocenzuru v našem myšlení. Výsledkem je strach nazývat věci jejich pravými jmény.

Boj za kulturní a křesťanskou identitu českého národa – ať to zní sebepateticky – není žádný extrémismus. To je opět jedna ze lží režimu, kterými se snaží mystifikovat veřejnost a katolíky. To by potom prvním extrémistou byl sám Pán Ježíš Kristus, který se snažil zachovat identitu Božího chrámu v Jeruzalémě a bičem vyhnal kupce a směnárníky z jeho nádvoří, neboť oni svým počínáním znesvěcovali chrám.

Neomarxisté a liberálové, kteří ovládají režimní média, tedy lidé z gruntu  protikatolicky zaměření, chtějí z Čech vytvořit jakousi Jihoafrickou republiku. V čele boje za zachování křesťanské identity českého národa by měli stát naši zbabělí a s režimem kolaborující katoličtí biskupové a preláti. Oni především by se měli obléci do plné výzbroje Boží, aby mohli čelit ďáblovým nástrahám. Oni mají před Bohem tu největší odpovědnost za svoje jednání a také za svoje ovečky. Oni ale na to srdečně kašlou…! To vidíme nejen u nás, ale ve všech zemích západu, kam už dávno po desetitisících pronikly hordy černochů.

Řadoví ušlápnutí katolíčkové, kteří pokrytecky a alibisticky říkají, že Bůh všechno za nás udělá a my se jen musíme modlit – tak s tímto svým alibistickým postojem si dláždí cestu do pekel! Podle toho budou souzeni. Protože Bůh nejen cení naši víru, ale On především zkoumá naše skutky. Cožpak už zapomněli na dávnou rytířskou slávu křesťanské Evropy? Zapomněli na ono prastaré rčení: Bůh bude s námi, když my sami si pomůžeme?

Přátelé, hrdě a svobodně se vztyčenou hlavou vmetejme do tváře naší vlády nechuť s tímto politickým prohnilým liberálním systémem, a nazývejme věci jejich pravými jmény. Neboť, jak řekl Alexander Solženicyn: v dobách nesvobody pronesené pravdivé slovo je revolučním činem!

Za Boha, za vlast, za národ!

Ladislav Malý, Praha, červenec 2015