Co (také) Národní demokracie nabízí: Oddlužení státu a obyvatelstva, ochrana bydlení před exekutory

Před časem jsme ve dvou textech na pokračování zveřejnili jedenáct bodů (zde a zde), proti kterým chceme aktivně vystupovat a které představují globalistickou agendu, před kterou vás chceme ze všech sil bránit. Ale nebojte se – nebudeme jen „proti“, ale chystáme mnoho pozitivních nabídek. Dnes si představíme tři významné pozitivní programové body, které přinesou okamžitou úlevu milionům lidí, kteří jsou dnes ve velkých problémech. Celkově však blahodárně prospějí nejen jim, ale celému státu, celému národnímu organismu, takže z nich budou profitovat i ti, kterých se na první pohled netýkají:


1. Oddlužení státu
2. Oddlužení obyvatelstva
3. Program na dostupnost bydlení, ochrana bydlení před exekutory

Protože třetí bod jsme představili v nedělníku Adama B. Bartoše ze dne 28. března (zde), nebudeme ho zde nyní rozebírat. V souvislosti s dalšími body ale stojí za povšimnutí, že kromě zlevnění bydlení chráníme vaše současné i budoucí bydlení před exekutory – vaše nemovitost, ve které žijete, nebude moci být předmětem exekučního řízení. Více ve zmíněném článku.

Pojďme se však nyní podívat na předchozí dva body:

K bodu prvnímu: Zásadním bodem našeho programu je rychlé snižování českého státního dluhu. Dnes činí asi 2 biliony Kč a bude se v roce 2021 díky nezodpovědné vládní politice nadále rychle zvyšovat! To je pro nás nepřijatelné. Kromě rychlého opuštění EU je ještě nutné se vysmeknout ze společného úvěru a společného ručení za dluhy předlužených zemí jako je Řecko, Itálie, Španělsko, Francie, aj. Tyto země svůj starý ani nový dluh nikdy nesplatí a budou ho za ně muset platit hospodárně se chovající státy po mnoho desetiletí, tedy i naše děti a vnoučata. Úvěr je gigantický ve výši skoro 800 mld. EUR (což je asi 20 bilionu Kč!).

Úspor našeho státu lze dosáhnout i okamžitou rozpočtovou zodpovědností. Požadujeme masivní úspory ve výdajích státního rozpočtu. Nemusíte se však bát, že bychom šetřili na nesprávném místě – na lidech. Ne, lidem chceme, jak si dále uvedeme, naopak pomoci. Škrtat budeme naopak tam, kde by většina normálních lidí škrtala už dávno: Je nutné přestat financovat výdaje spojené s koronavirovou hysterií jako jsou vakcíny apod. Není nutno dotovat ze státního rozpočtu kulturu, která není většinou národa sledována a často její příjemci dotací provádí za naše peníze proti vládě a státu podvratnou činnost. Dále je nutno okamžitě zrušit finanční podporu desítkám a desítkám politických (ne)ziskovek, jako je Člověk v tísni nebo různé další nevládky, které se tváří, že například integrují Cikány. Je nutno provést analýzu uplatnitelnosti absolventů vysokoškolských oborů a utlumit či ukončit státní podporu oborů, jejichž absolventy stát nepotřebuje (filozofická a různá psychosociální studia apod.). Naopak podpořit technické školy a vznik a rozšiřování učňovských škol, kde se budou žáci učit různým řemeslným dovednostem. To povede k větší zaměstnanosti, menší závislosti na zahraničních pracovnících a k menším výplatám sociálních dávek absolventům nepotřebných oborů.

Škrtat se dá na spoustě míst – není třeba podporovat opoziční skupiny v různých zemích, kde má zájmy NATO, není třeba vyplácet dávky migrantům (protože migraci bychom po maďarském vzoru zastavili), není třeba odvádět peníze do EU (protože z EU odejdeme), není třeba nakupovat předražený armádní šrot z USA a platit nákladné zahraniční armádní mise pod hlavičkou NATO a tak dále, a tak podobně. A vůbec – napište nám na info@narodnidemokracie.cz, kde by se dalo podle vašeho názoru také ušetřit.

K bodu druhému – neméně důležité je i oddlužení obyvatelstva. To dosáhlo kvůli liberálním pobídkám katastrofických rozměrů a ohrožuje společenskou stabilitu v samé podstatě. Dále nespravedlivě ničí život i v okolí dlužníků a generuje kriminalitu. Národní demokracie zveřejnila už v létě 2017 svůj propracovaný program oddlužení pro 800 tisíc lidí(!) v exekucích. Od té doby jich neubylo, spíše naopak. ND ho nabídla mnoha poslancům a senátorům, ale jak se ukázalo, ti současní o skutečné oddlužení občanů nemají zájem, takže většinou ani nereagovali. Program je pojmenovaný Milostivé léto a má okamžitý potenciál pomoci milionům občanů v ČR (kteří jsou buď dlužníci, nebo věřitelé), ale i českým firmám, a tím ihned ozdravit atmosféru ve společnosti. Jedinou reakci, kterou jsme zaznamenali, je krádež názvu našeho programu („Milostivé léto“) skupinou poslanců z KDU-ČSL a z ANO. Ovšem s jiným, pro občany ne tak prospěšným obsahem.

MILOSTIVÉ LÉTO: PRINCIPY ODDLUŽENÍ A VÝHODY PRO SPOLEČNOST A DLUŽNÍKY

Principy:

 • Pomoz si a bude Ti pomoženo
 • Okamžité zastavení exekucí na dlužníky, občany ČR, kteří o to požádají a splňují podmínky tohoto návrhu
 • Dlužník musí nastoupit nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti do nějakého zaměstnání a následně musí v každém běžném roce od nástupu až do konce oddlužení odpracovat v zaměstnaneckém poměru minimálně 75 % pracovních dnů.
 • Dlužník by pobíral běžnou mzdu jako ostatní zaměstnanci, pouze s rozdílem, že by si nemohl za sebe odečíst daňovou slevu 2.320 Kč / měsíc. (pro rok 2022 to bude 2570 Kč)
 • Na umořování dluhu věřitelům by byla každý měsíc poukazována částka zálohové měsíční daně za poplatníka (dlužníka) povýšená o uvedenou neuplatněnou daňovou slevu.
 • Pokud by součet sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem a zaměstnancem a k tomu připočtená a věřitelům již dříve odvedená daň dosáhla výše dluhů občana s exekucí (nebo exekucemi), bylo by odvádění daně na účet věřitelů ukončeno. Bývalý dlužník s exekucemi by tím byl oddlužen. Zbytek dluhu by za občana uhradil stát z vybraného sociálního a zdravotního pojištění. – Jak by náš program oddlužení pomohl konkrétně vám? Spočítejte si na naší “kalkulačce”
 • Pokud by dlužník svojí vinou neprošel celým procesem oddlužení a bezdůvodně ho přerušil, tento oddlužovací program by pro něj skončil, na pokrytí dluhů by byly započítány pouze stržené částky daně z příjmu a stát by si ponechal vybrané sociální a zdravotní pojištění.
 • Dlužník, který by úspěšně prošel programem by, v závislosti na hrubé mzdě od 15 tisíc Kč do 30 tisíc Kč, splácel měsíčně od 9 tisíc do 18 tisíc, což by znamenalo jeho poměrně rychlé a jednoduché oddlužení v porovnání se současným osobním bankrotem. Například při dluhu 200 tisíc Kč a příjmu 25 tisíc/měsíc hrubého by to byl pouze 1 rok. Při dluhu 450 tisíc Kč a příjmu 30 tisíc/měsíc hrubého by to byly 2 roky.
 • Určitou nevýhodou pro stát se může jevit to, že nebude za dlužníka inkasovat daň z příjmu a po ukončení jeho oddlužení přijde o platby sociálního a zdravotního pojištění, ale je třeba si uvědomit, že tito dlužníci stejně z mnoha procent nepracují legálně, ale přivydělávají si k sociálním dávkám na černo, takže stejně nikdy žádnou daň, ani pojištění neplatí.

Výhody:

 • Okamžitě řeší nedostatek zaměstnanců, jichž se dnes nedostává do průmyslu, stavebnictví, zemědělství ani do dalších oborů. (Současní dlouhodobě nezaměstnaní jsou většinou v soukromých firmách nepoužitelní.)
 • Má potenciál velmi rychle ozdravit sociální ovzduší ve společnosti (zařadit znovu do společnosti vyloučené jedince a jejich rodiny a s tím související okolnosti)
 • Má výchovný a blahodárný efekt na děti, které dnes nespravedlivě trpí sociálním postavením v rodinách dlužníků a častou rozvodovostí nebo rozvratem vztahu svých rodičů.
 • Má potenci zrychlit hospodářský růst a růst životní úrovně nejen dlužníků, ale i příjmů státního rozpočtu a tedy i blahobytu ostatních občanů.
 • Stát okamžitě přestává dlužníkům platit různé dávky (v nezaměstnanosti, životní minimum, příspěvky na bydlení, otop, apod.)
 • Do budoucna, po oddlužení, získává stát potenciální řádné zaměstnance, kteří budou platit daně a přispívat na sociální a zdravotní účely.