Proč se nespojíte s Volným? ptáte se. Pan Volný nemá o Národní demokracii zájem, odpovídáme

Lidé nám poslední dny píší, proč se nespojíme s panem Lubomírem Volným a nejdeme do voleb společně. Na to je jednoduchá odpověď – pan Volný nestojí o spolupráci s Národní demokracií, jak se pokusím chronologicky popsat.

Národní demokracie se o projektu pana Volného dozvěděla 4. ledna 2021. Ještě týž den jsme ho kontaktovali, abychom si s ním domluvili schůzku. Pan poslanec neměl čas a třebaže veřejně říkal, že jedná se všemi vlasteneckými stranami o společném postupu, k jednání s Národní demokracií se neměl po několik dalších týdnů.

Na konci února, aniž by nás stále oslovil, nám pouze přes rozhovor na SVCS vzkázal, že Adam B. Bartoš (stejně jako Tomáš Vandas v případě DSSS) nebudou moci kandidovat na kandidátce Volného bloku, protože byli odsouzeni českými soudy za své názory. Na to tehdy předseda ND reagoval ve svém nedělníku.

Až na konci března, po různých urgencích a poté, co schůzku zprostředkovala jistá veřejně známá osobnost (kterou zde nechceme jmenovat, ale za jejíž zprostředkovatelskou roli jí děkujeme), se L. Volný s ABB konečně sešel. Na této schůzce byl informován o tom, že protože na nás nereagoval, my jsme mezitím uzavřeli „koalici“ s Aliancí národních sil a nyní mu nabízíme, aby se Volný blok připojil k tomuto projektu a vytvořili jsme jakousi alianci o třech subjektech – Volný blok – ANS – ND. Lubomír Volný se touto nabídkou ani nezabýval a předložil rovnou svůj požadavek, který byl modifikací toho, co už dříve vzkázal přes média, ale šel ještě mnohem dál: Nejen Adam B. Bartoš, ale nikdo z ND 1) nemůže kandidovat na jeho kandidátce, zkrátka celá Národní demokracie není v projektu vítána, ale dokonce 2) Národní demokracie nemá v těchto volbách kandidovat vůbec, má se „obětovat“ a podpořit Volný blok. Výměnou za to bude údajně rehabilitace Adama B. Bartoše. Tuto nabídku předseda ND přirozeně odmítnul a celé jednání popsal v dalším nedělníku.

Nejnověji se celá záležitost začala znovu přetřásat před několika dny, když se o Národní demokracii začalo mluvit na virtuálních kulatých stolech, které L. Volný pořádal v přímém přenosu na facebooku. ANS a ND dopředu deklarovaly, že ve chvíli, kdy byly naše strany panem Volným takto odmítnuty, nemá pro nás význam se kulatého stolu účastnit a také se ho (jich) účastnit nebudeme. Nemá přece smysl, abychom si na něm vyslechli, že se s námi nepočítá a pak dostali prostor k obhajobě, která je ale zbytečná, protože bylo rozhodnuto dopředu. Raději jsme svá stanoviska publikovali ve společném prohlášení.

Na všech třech kulatých stolech se nicméně téma nepřítomnosti Národní demokracie, potažmo ANS v projektu Volného bloku propírala. Na prvním kulatém stolu se nás zastal předseda Rozumných Petr Hannig. Lubomír Volný pak vysvětloval, proč s Národní demokracií nechce spolupracovat. Kdo chce jeho vysvětlení slyšet, může si pustit kterýkoli z třech kulatých stolů a dokonce i ten poslední (čtvrtý) pořad – „duel“ s Jiřím Černohorským. V konkrétních časech tam L. Volný opakovaně vysvětluje, že se obává, že by jeho volební projekt byl mediálně diskreditován účastí Adama B. Bartoše či vůbec Národní demokracie na kandidátních listinách Volného bloku. Opět nás vyzval k „obětování se“, tj. nekandidatuře, s tím, že odměnou pro nás má být pozice asistenta poslance pro osobu ABB a následná rehabilitace jeho i strany, jak už řekl dříve.

Závěrem:
Národní demokracie nabídla Volnému bloku férovou spolupráci, aniž bychom si kladli jakékoli podmínky. Vede nás k tomu jednak vědomí toho, že následující volby jsou stěžejní, že žádná strana nemůže uspět sama, jednak pak přesvědčení, že všichni vlastenci a národovci by měli spojit síly a bojovat proti nastupující totalitě společně, aniž by se vzájemně kádrovali. Pan Volný je naopak přesvědčen, že je osudem (prozřetelností) vyvolen pouze on a ostatní se mu mají podřídit. Těm „šťastnějším“ nabídl místa na kandidátkách (protože logicky shání lidi, které nemá) a ti jsou mu nyní zavázáni, protože si myslí, že by se na jeho křídlech mohli do Sněmovny skutečně dostat. Hůře jsou na tom ale všechny tradiční vlastenecké strany, které Volný šmahem odmítl – Národní demokracie, Dělnická strana sociální spravedlnosti a Sládkovi republikáni. Všem těmto stranám pan Volný vystavil stopku a požádal je, aby se stáhly a pouze ho podpořily. Obklopil se toliko malými začínajícími stranami, spolky a hnutími, které se žádných voleb ani ještě neúčastnily, nemají žádné zkušenosti a mnohdy působí i naivně a amatérsky (o nevyjasněných programových prioritách ani nemluvě).

„Protože pan Volný odmítl nejen moji kandidaturu, ale kandidaturu kohokoli z Národní demokracie, tím odmítl jakoukoli spolupráci a zároveň tak nese plnou odpovědnost za to, že vlastenecká scéna nepůjde do voleb jednotná. Národní demokracii tudíž nikdo nemůže vytýkat, že v takové situaci staví vlastní kandidátku s ANS,“ uvedl k tomu předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš.

„Nechceme s panem Volným soupeřit, nechceme mu konkurovat, ale ani se jím nechceme nechat vydírat,“ dodal.

předsednictvo Národní demokracie, 29. dubna 2021