Proč se ND a ANS nebudou účastnit „kulatého stolu“ Lubomíra Volného

Národní demokracie a Aliance národních sil byly – podobně jako další strany – osloveny poslancem Lubomírem Volným a vyzvány k účasti na „on-line virtuálním kulatém stolu“, při kterém chce pan poslanec vést s těmito stranami jednání o postupu před podzimními volbami.

Protože ale nejde o férové jednání a spolupráci, nýbrž de facto jen o eliminaci těch ostatních, ND a ANS nemají důvod se k takovému kulatému stolu připojovat. Považují dokonce své oslovení za pokrytecké, neboť při osobním jednání L. Volného s předsedou ND Adamem B. Bartošem poslanec Volný požadoval, aby Národní demokracie o spolupráci vůbec neusilovala, voleb se vzdala a Volný blok pouze podporovala, což ND samozřejmě odmítla.

Podobně přezíravě se Volný blok choval i k ANS, kdy spolupráci s ní podmiňoval tím, že ANS nesmí spolupracovat ani s ND ani s DSSS. Navíc bylo hned při úvodním jednání řečeno, že pouze Volný blok sám si vždy určí přední místa kandidátek a ty další kandidáty pak prý mohou jejich příznivci kroužkovat a to má být údajně spravedlivé. Ale tak to není. Například sám L. Volný, jako předseda strany Jednotní a jako poslanec PS PČR, kandidoval v loňských krajských volbách a získal pouhých 200 preferenčních hlasů a jeho tehdejší strana jen 0,24 %. Bylo to ovšem ještě před jeho bojem o mikrofon ve sněmovně, který přenášela ČT. Bylo to tedy před tím, než byl L. Volný mediálně znám. A právě toto je důkazem faktu, že jedině celostátní mediální známost umožní, aby někdo uspěl na základě kroužkování. Nikdo z alternativy však v mainstreamových médiích nedostane sebemenší prostor.

„K videoseancím se nebudeme připojovat. Je to ztráta času. Z nedůstojného formátu, který Lubomír Volný pro politická jednání s dalšími stranami zvolil, je jasné, že nepůjde o věcné jednání, ale jen o jakousi alibistickou reality show,“ uvedl předseda ND Adam B. Bartoš.

„Logický požadavek ANS na upřesnění společného volebního programu a návrh na spolupráci rovného s rovným, který byl zaslán Volnému bloku, byl zcela ignorován a jeho představitelé tento návrh pouze veřejně zesměšňovali. Oficiální odpovědi od Volného bloku se ANS nikdy nedočkala,“ sdělila předsedkyně ANS Vladimíra Vítová.

ANS a ND dávají jednoznačně přednost klasické politické spolupráci a tradičnímu politickému jednání. Obě strany se shodly na spolupráci rovného s rovným, na společném programu a na spravedlivé společné kandidátce. Nezakazují si, s kým kdo smí anebo nesmí spolupracovat, pravidelně se scházejí a připravují se na volby.

ANS a ND se považují za skutečné a autentické představitele pronárodní opozice. Obě strany vyzývají občany ČR, kterým záleží na osudu našeho národa, aby volební „alianci“ ANS-ND podpořili svým hlasem v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny.

Nicméně, naše stanovisko může u tzv. kulatého stolu zastupovat případně RNDr. Štědroň, předseda Strany státu přímé demokracie.

za předsednictvo Národní demokracie – Adam B. Bartoš

za předsednictvo Aliance národních sil – PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

 

na úvodní fotografii Jana Volfová, skutečný šéf Volného bloku, a ten, kdo blokoval jednání VB s ND a ANS, zdroj