Ne koronabuzeraci – Oddlužíme lidi v exekucích – Vrátíme normální život. Prohlášení Národní demokracie k aktuální situaci

Národní demokracie je stranou vlasteneckou a národoveckou. Odmítáme globalizaci. Globální síly však skrze své, národu a státu nepřátelské, osoby i v parlamentu a vládě ČR ovládají většinu procesů probíhajících v České republice. Aktuálními nástroji globalistů a zároveň procesy, proti nimž se Národní demokracie bude v Poslanecké sněmovně vymezovat a předkládat pronárodní alternativu jsou v souvislosti s údajnou „pandemií“ následující:

1. Roušky, respirátory a štíty
Jejich používání je oprávněné pouze ve zdravotnických a podobných zařízeních. V civilním sektoru budeme prosazovat, aby byly roušky, respirátory a štíty používány pouze na dobrovolné bázi. Ukázalo se, že je nemocnost na Covid v zemích, kde se povinně nenosí, srovnatelná se zeměmi, kde jsou povinné. Používání roušek a respirátorů je spíše škodlivé než prospěšné, jelikož lidé místo čerstvého vzduchu s dostatkem kyslíku vdechují již jednou vydechnutý CO2 a tím se překyselují.

2. Testování, ev. odběr genetického materiálu
Stejně i zde budeme prosazovat, aby bylo testování pouze na dobrovolné bázi. Pozitivní nebo negativní test bezpříznakové osoby nesmí znamenat jakékoliv nevýhody nebo výhody pro tuto osobu. Nařizování sociálního odstupu a izolace připadá v úvahu pouze u pacientů s příznaky nemoci. Zacházení s nemocnými na Covid musí být ale dle stejných pravidel, jako u chřipky a jiných obdobných nemocí.

Poslanecká sněmovna musí naléhat na televizní a rozhlasovou radu, aby nedovolila ČT a ČRo šířit covidovou paniku.

Zakážeme odběru genetického materiálu při testech na Covid, neboť se obáváme, že znalost našeho genomu bude v budoucnu použita proti nám.

3. Sociální distanc mezi ostatními lidmi, ale i mezi členy jedné rodiny
Budeme požadovat okamžité zrušení veškerých omezení na styk mezi zdravými lidmi nebo lidmi bez příznaků. Naopak bezpříznakoví nositelé virů mohou díky své nižší virové náloži účinně imunizovat své okolí.

4. Uzavírání restaurací, obchodů, kulturních a sportovních zařízení, zákazy vycházení a volného pohybu
Budeme chtít obchody, restaurace, kulturní a sportovní zařízení okamžitě zpřístupnit veřejnosti při zajištění dodržování základních hygienických zásad. Přijatelné se jeví dodržování větších rozestupů, ale je nepřijatelné uzavírat restaurace, hlediště stadiónů a divadel, sportoviště, sjezdovky apod. Pohyb venku nesmí být limitován určitou vzdáleností od domova.

Jedinou žádoucí restrikcí omezení pohybu je zvýšená kontrola na hranicích republiky a stanovení přísnějších požadavků na vstup do země. Samozřejmě s absolutním zamezením vstupu nelegálním migrantům. I ti legální, přicházející z Afriky nebo Asie, musejí prokázat absolutní zdravotní nezávadnost.

5. Očkování a vakcinace
Dle odborných zdrojů je úmrtnost na Covid celosvětově pouze max. 0,3 % z počtu celkových úmrtí (u nás nejsou veřejně nezkreslená čísla úmrtí pouze na Covid dostupná). Tedy pouze tato malá část obyvatel může mít (ale také nemusí) z vakcinace prospěch, ostatní jsou součástí gigantického pokusu testování nevyzkoušených vakcín.

Vakcinace, zejména tzv. západními vakcínami, se nám zdá nepřiměřeně riziková a bojíme se nejen krátkodobých vedlejších příznaků, ale zejména poškození očkovaných v střednědobém horizontu (neplodnost, změna DNA, apod.) Vakcíny dostávají povolení nejen bez znalosti vedlejších účinků, ale i bez znalosti jejich účinnosti a tudíž ochrany očkovaného a možnosti jeho nákazy okolí. Očkovaní si často nejsou vědomi toho, že podepisují souhlas s tím, že nemají nárok na případné odškodnění a že jsou si všeho výše uvedeného vědomi.

Budeme chtít okamžitě zrušit kontrakty na odběr milionů západních globalistických vakcín a jejich placení státem. Vakcinaci na Covid si musí všichni zájemci sami uhradit a nebude to pro ně znamenat žádné výhody oproti neočkovaným. Nepodpoříme tzv. vakcinační vysokoprůtoková centra. Očkování může probíhat pouze v ordinacích praktických lékařů a ti jediní o ní můžou vést evidenci v kartě pacienta. Centrální shromažďování dat o očkovaných je nepřijatelné.

Budeme podporovat svobodné šíření informací i na veřejnoprávních platformách. Tedy ČT a ČRo musí zvát do diskuzí vždy zastánce i odpůrce obou postojů, a to nejen k očkování. Budeme tlačit na uzákonění dobrovolnosti vakcinace. Pokud by byl na někoho vyvíjen nátlak, např. mu bylo pohrozeno možností ztráty zaměstnání nebo i naznačena možnost jiné újmy, byl by tento nátlak klasifikován jako trestný čin s patřičnou trestní sazbou. Ministerstvo zdravotnictví musí k očkování zveřejňovat statistiky o počtu vakcinovaných na Covid, o druhu použité vakcinace, počtu a specifikace vedlejších nežádoucích příznaků a úmrtí s uvedením, po jaké době k těmto vedlejším účinkům došlo.

Národní demokracie, 1. února 2021