ČT lže a lže, samé lži

Tak naše lžiprávní televize se v sobotu 29. srpna 2015 opět „vyznamenala“.

Zatímco o demonstracích proti imigrantské hrůze, která se na nás valí ze všech stran, konaných ať již u nás, či v zahraničí důsledně mlčí, případně počty demonstrantů několikanásobně zmenšuje a účastníky negativně onálepkovává a všelijak dehonestuje, tak o tzv. Demonstraci na podporu uprchlíků v Drážďanech přinesla vcelku tendenční a  obsáhlé lžizpravodajství.

Však se podívejte:
http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/215411010120829/obsah/419673-demonstrace-na-podporu-uprchliku

Ovšem, jak se může každý přesvědčit, došlo ke kouzlu nechtěného. Totiž, když byly odvysílány záběry z údajné mnohatisícové demonstrace na podporu uprchlíků, ukázalo se, co jsem si hned myslela. A to, že účastníky nebyli samozřejmě etničtí  Němci! Byli to v naprosté většině Arabové, Turci, Indové, muslimové, Afričané  a další v Evropě nepůvodní  invazivní druhy.  Nepřekvapilo by mne, kdyby na místo byli dokonce organizovaně přiváženi některou ze zrádcovských  neziskovek.

Tedy věřme, že vlastenci a národovci se v Heidenau a ani na jiných místech nejen Německa takovýchto inscenovaných akcí nezaleknou.

A že přijmou „za své“ heslo, které razí Národní demokracie. VŠICHNI PŮJDOU PRYČ

A  genossin Merkel spolu s Laurentem Fabiusem, ti ať se třeba podělají!