Hollan zmizel! Hledalo ho 50 občanů

NEOMARXISTA A VÍTAČ HOLLAN MĚL V KALHOTÁCH: VČERA HO V BRNĚ HLEDALO NA 50 DOBŘE STAVĚNÝCH DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ, ABY SI S NÍM POPOVÍDALO.

Nejdříve zašli do hospody U Poutníka, kterou vystrašený Palivec na žádost Hollanova úřadu raději zavřel, pak mezi smažky do havlistického doupěte Tři ocásky a nakonec k Hollanovi před dům. Po brněnském škodílkovi a žalobníčkovi jako by se zem slehla. Zřejmě mu občanská společnost nevoní!

Neomarxistu Hollana v Brně hledalo na 50 fanoušků, ale on pohrdl občanskou společností a vypařil se!

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám poslat všechny Hollany tam, kam patří! Podpořte svým hlasem č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!