Ivan Cícha: Jak uvařit Čecha v EU?

Proti českému národu probíhá zase biologická válka, sice plíživá, ale důsledná. Mám obavu, že historie bude tuto válku hodnotit, co do ničivých důsledků, jako ničivější, než byla válka třicetiletá. Poté, co 30-letá válka skončila, byly zde žijící národy (český a německý) sice značně početně zdecimovány, ale tváří tvář existenčnímu utrpení se udržela i velká skupina té zdravější části národa. Tato života schopnější část byla následně zárodečnou silou pro obnovu biologického potenciálu našeho národa. A to ve smyslu nejen početnosti, ale i kvality.

A teď si srovnejme, jakým způsobem probíhá eliminace českého živlu, v zatím 30-leté válce proti němu vedené v současnosti. Nejedná se již o používání střelného prachu na bojištích a epidemií smrtelných nemocí způsobených nouzí. Současná biologická válka je vedena sofistikovaně, a to zejména proti té části společnosti, která vykazuje vyšší kvalitu fyziologickou, tedy je životaschopnější. Aby si toho ale Čech nevšiml, je s ním nakládáno jako s tou pověstnou žábou, tedy pod kotlem se přitápí pozvolna, aby se to jevilo jako příjemné.

Všechny zdravé ženy jsou pobízeny ke studiu a pak je jim nabídnut plný pracovní poměr, prý aby se osvobodily. Ve skutečnosti z platu sotva vyžijí, generují svojí prací jen další daně, které se přerozdělují těm nepracujícím a příjmy jejich zaměstnavatelů přinášejí většinou benefity nadnárodním, zde mohutně parazitujícím, firmám. Další „přidanou hodnotou“ takové osvobozené a moderní ženy je její bezdětnost, nebo malý počet vlastních dětí. Pokud již mladá a zdravá česká žena otěhotní, je jí okamžitě dostupná „pomoc“ ve formě nabízeného ukončení těhotenství. Toto bezdůvodné vraždění zdravých českých, ještě nenarozených, dětí je skutečnou genocidou českého národa.

Pokud se již dítě české ženě narodí, je proti němu zaútočeno hned v několika směrech. Již v 9. týdnu svého života obdrží Hexavakcínu a aby byla šance na způsobení autismu, nebo nějaké jiné budoucí újmy co největší, bude ještě pro jistotu takto přeočkováno v 4. a 12. měsíci svého života. Pokud i toto malý tvoreček přežije bez újmy, čeká ho předškolní a školní docházka, kde se již dnes nemusí prvotně učit jen zdokonalení v národním českém jazyce, číst, psát, počítat a znát historii, ale bude vystaven nesnesitelnému tlaku na pochybování o sobě samém, o tom zda je opravdu tím, za co se do současnosti považoval – chlapečkem, nebo holčičkou. Pokud touto zločinnou indoktrinaci spojenou s odnárodněním mladý člověk “úspěšně“ projde, současný liberální systém se o něj již postará. Chytřejší budou proškoleny v Londýně nebo Frankfurtu a budou z nich poté poslanci, apod. I o ty hloupější bude postaráno, budou pracovat v lidsko-právní neziskovce (placené i z daní slušných lidí). Pokud se však takového mladého člověka nepodaří zlomit (například kvůli fungujícímu rodinnému zázemí apod.), bude mu přilepena nášivka extrémisty, fašisty, antisemity, xenofoba, apod., a to i v případě, že takový člověk celý život řádně pracuje, nefetuje, nekrade a na nikom neparazituje a ještě k tomu takto vychovává i svoje děti. Tím spíš si takovou nálepku vyslouží.

Proti tomuto nezdegenerovanému, života schopnému a pro národ potřebnému jednotlivci (ale i proti těm zdegenerovaným, což už není taková škoda) jsou dnes masivně nasazovány prostředky skutečně biologické války. Jenom příkladem. Již mnoho let je nám známo, že jsme nuceni konzumovat méně kvalitní potraviny, než občané od nás na západ. Paradoxní a zároveň smutné je, že tuto problematiku má v referátu právě česká eurokomisařka Věra Jourová, znovu nominovaná hnutím ANO. Ta vystupuje v ČT a ČRo takovým způsobem, že vyvolává dojem, že situaci intenzivně řeší. Skutečnost je však bohužel odlišná. V Evropském parlamentu toto téma zvedala poslankyně Olga Sehnalová a vlivná komisařka Jourová se snažila naopak tento byznys nadnárodních firem, a to i s naším zdravím, udržet v chodu. Mediálně se však tvářila opačně. S uspokojením i Jourová přijala nedávná nová pravidla EU, kde však dvojí kvalita potravin není vyloučena! Tak že v praxi budeme dál konzumovat maso z nemocných krav a kuřata z Polska plná antibiotik, případně nakažená salmonelou. Kdo má raději ryby, bude dál proti své vůli jíst třeba i pstruhy z Itálie s karcinogenními přísadami proti plísni. A co po provalení těchto skandálů následovalo? Nic, komisařka Jourová nebyla podrobena žádné tvrdé mediální kritice, ale byla naopak časopisem Time zařazena do žebříčku 100 nejvlivnějších osobností!

K podobnému úkazu došlo nedávno i v případě „čučkaře“, šéfa kontrarozvědky Koudelky. V tuzemské praxi se podílel na potencionálních značných hospodářských škodách ČR v kauze kritiky Huawei a navíc vandroval historikům do výkladu soudobých dějin ve smyslu falšování zejména úlohy Ruska. A výsledek? Od americké CIA obdržel prestižní Tenetovu cenu za spolupráci naší BIS se CIA (anglicky za „collaboration“). Všechna tato mezinárodní a cizí ocenění by měla v českých hlavách rozblikat výstražnou kontrolku! Takovýchto odporných úkazů z řad českých úředníků, novinářů a politiků bychom našli ještě více, ale myslím, že tito uvedení stačí každému rozumnému občanovi ČR k tomu, aby pochopil, jaký úděl je českému národu připravován, pokud se nezbaví současných okovů EU a nevystoupí i z dalších spolků, jejichž jediným cílem je likvidace bílých národů. Národní demokracie je připravena spolupracovat se všemi silami, které si přejí svrchovanost České republiky a českého národa v ní a bude zároveň podporovat i spřátelené síly v ostatních evropských zemích, usilujících o totéž.

Ing. Ivan Cícha, člen předsednictva Národní demokracie