Jaký je rozdíl mezi máslem a lithiem?

Ne, nejedná se o další vtípek, kterými jsou Češi pověstní. Tentokrát je věc mnohem a mnohem vážnější. Současná cena másla je důsledkem protičeské politiky EU a většiny českých vlád od roku 1990 po současnost. Evropská unie nám skrze ekonomický tlak nařizovala vybíjet naše stáda krav a to tak, že jejich stav klesnul za 27 let na třetinu původního stavu. Naše vlády se tomu ochotně podřizovaly. Částečně to bylo dáno způsobem uvažování vládnoucích politiků, kteří neviděli dál, než je konec volebního období a částečně to bylo dáno jejich špatným charakterem, pro nějž byli vybráni do svých funkcí. Jak je vůbec možné, že vlády tvořené převážně ODS, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 přijímaly z EU na vybíjení skotu (a prasat) dokonce dotace?!

Cena másla je dnes jedním z mnoha květů zla, které se nám plazí českou kotlinou a Moravou se Slezskem. Kořeny těchto jedovatých plodů jsou však již hluboké a byly zapuštěny naším vstupem do EU v roce 2004 a zesílily přijetím Lisabonské smlouvy v roce 2009. Tyto jedovaté rostliny sázené a zalévané bruselským lidem (tím cizím, ale i tím naším) otravují český národ již hezkou řádku let a podvazují jeho schopnost suverénního rozhodování.

I když nelze souhlasit s mnohým, co se dělo před rokem 1989, je nutno tamnímu režimu přiznat, že udržoval nejen plnou potravinovou soběstačnost, ale i vysokou průmyslovou úroveň, kvalitní školství (zejména základní a střední, vč. Učňovského) a levné, na tehdejší poměry kvalitní, zdravotnictví.

Rozumní – stop migraci a diktátu EU se budou chtít k osvědčeným hodnotám, jež posilovaly český národ, vrátit a rozvinout je v souladu s dnešními technickými a technologickými možnostmi. Už nebude možné, aby globalizační síly diktovaly českým občanům, co budou konzumovat a kolik za to zaplatí. Přestaneme podporovat nadnárodní firmy, které zde podnikají s využitím daňových prázdnin a platí české zaměstnance sotva čtvrtinovými mzdami ve srovnání s jejich domácími západními zaměstnanci. Přitom vyvádí do ciziny miliardy na dividendách apod. Naopak podpoříme domácí podnikatele a to i za cenu, že jejich produkty budou o něco dražší, než produkty nadnárodních firem. A kde na to spotřebitelé vezmou, když již dnes jsou nuceni se zadlužovat u cizích bank?

A tím jsem se dostal k druhému tématu – k lithiu.

Poté, co se průmyslový svět odklání od ropy a mohutně elektrifikuje (zejména v automobilovém průmyslu), se objevila potřeba uchování této energie v bateriích. Poptávka po základní složce těchto baterií – lithiu – rapidně roste a roste tedy i cena lithia. A jelikož Češi vlastní na Cínovci ohromné zásoby, největší v Evropě v hodnotě min. 3 biliony Kč, je Česká republika schopná tímto lithiem potencionálně zaplatit nejen svůj státní dluh, ale dopřát svým občanům i lepší život. Snížit jim a firmám radikálně daně (některé, jako třeba daň dědickou úplně zrušit) a pojištění. Zároveň zvýšit platy státním zaměstnancům a důchodcům důchody. Investovat do rozvoje dopravní infrastruktury, energetických komplexů, zemědělství, rybolovu aj. sektorů, které ponesou státu a jeho občanům do budoucnosti prospěch.

A to je velmi pravděpodobné, že v následujících letech cena lithia ještě rychle poroste. Těžba potrvá několik desítek let a není vyloučeno, že bude mít vytěžené lithium hodnotu třeba i více než 10 bilionů Kč. To by mohl nastat nepředstavitelný rozvoj České republiky s velmi citelným zvýšením životní úrovně všech občanů ČR.
A z očí do očí těmto vyhlídkám se rozhodne vlastizrádná ČSSD „darovat“ tuto surovinu australské nadnárodní společnosti. Jejich ministr Havlíček s nimi, několik dní před volbami, podloudně, bez vědomí parlamentu sepíše memorandum, jímž cpe většinu těchto bilionů Kč “Australanům“ do chřtánu. A ještě se chlubí tím, že zajistil několika málo dělníkům práci při zpracování této suroviny v ČR.

Již jsme se sociálními demokraty jednu podobnou zkušenost udělali. Byl to prodej OKD hluboce pod cenou a okradení desetitisíců horníků o jejich byty. Ty, které jim ČSSD, potažmo jejich sponzor Bakala a zároveň nabyvatel dolů, slíbil prodat za výhodnou cenu.

Jako Rozumní slibujeme, že vynaložíme veškeré síly, abychom tentokrát tomuto zločinnému lupu zabránili.
Navrhneme celostátní referendum o vystoupení z EU a pokud se vystoupit povede, vypovíme všechny nevýhodné smlouvy se zahraničními subjekty a tím se vyvážeme z nekonečné řady prohraných arbitráží. Díky kapitálu, který nám přinese lithium těžené státem (potažmo státním podnikem Diamo), transformujeme celé národní hospodářství, zejména vlastnickou strukturu ve strategických sektorech, jako je zásobování vodou, výroba a distribuce elektrické energie a vůbec vlastnictví surovin, které musí těžit výhradně státní firmy (s ev. minoritní spoluúčastí zahraničních subjektů).

Vyhlašujeme odpor zamýšlenému chudnutí českých občanů, které realizují tzv. elity a jejich domácí pohůnci a mouřeníni. Tohoto chudnutí chtějí dosáhnout mimo jiné skrze nasouvání muslimů a černochů do Evropy. Slibujeme, že se vypořádáme se všemi vlastizrádci a nastolíme pronárodní vládu. Máme volební potenciál 12 % přisouzený nám jediným objektivním průzkumem veřejného mínění zpracovaným společností Behavio, kdy byly respondentům předloženy k volbě všechny kandidující strany.

A na závěr ještě odpověď na otázku v nadpisu k tomuto článku: Cena másla je zatím jen malou hořkou ochutnávkou toho, co se stane, pokud si znovu nevezmeme vládu věcí svých do našich rukou. A začít musíme lithiem!

autor je předseda místní organizace Národní demokracie v Táboře, členem předsednictva Národní demokracie a dvojkou jihočeské kandidátky Rozumných v podzimních sněmovních volbách