Ladislav Malý: Proč odcházím z facebooku

Na začátku devadesátých let, když jsme se zbavili bolševické totality (ta se ovšem transformovala do méně křiklavé levicové modifikace, zato ale zákeřně atakující samou podstatu života lidí bílé rasy), běžely v televizi, rozhlase i tisku (tehdy ještě nebyl internet) různé besedy s tzv. odborníky (zhusta bývalými bolševiky), jak prý je možné, že náš národ ve své historii sklouznul k totalitě, a to tak zrůdné, jakým byl komunismus.

„Odborníci“ se shodli na tom, že totalita je v každé společnosti jaksi ve stínu, skrytá, a čeká na svou příležitost. Ta se jí naskytne tehdy, když lidé, zejména kulturní a politické elity národa, zradí myšlenku občanské svobody, podlehnou svodům ideologii, jež vysvětluje život zdánlivě z leších stránek, slibuje nesplnitelné chiméry, ale zdánlivě snadno dosažitelné, slibuje pro dav nesmírně přitažlivé utopické vize, a tyto elity národa začnou pozvolna, nenápadně, život vlastního národa – údajně v rámci jeho dobra – utahovat a uškrcovat.

Za těch téměř třicet let od pádu komunismu se v naší společnosti děje totéž, co naznačili tehdy ti „odborníci“; ve stínu života s vysokou materiální úrovní číhá na lidi obrovské levicové nebezpečí. Totalita, jako stará, ošklivá, jedovatá ropucha, ale s medovou řečí, vylezla ze skrýše a pomalu se blíží k piedestalu, kde se usadí a my všichni se jí budeme opět – pod hrozbou vězení – klanět. Jedovatost a vysoké nebezpečí současné rudé totality, jež se nazývá neomarxismus, spočívá v tom, že se s ní identifikují vzdělaní lidé, jako jsou akademici, umělci, herci a vůbec vysokoškolská inteligence, a tak prostí lidé, jímž zůstal zdravý rozum, jsou zmateni. Vždycky se od vzdělané třídy společnosti očekávaly rozumné názory, které by měly upevňovat národní soudružnost, lásku k vlasti a k svému národu. A teď najednou jsou lidé proto zmateni, že od svých elit slyší pravý opak. Inteligence se nechala ďábelským odérem a chutí novodobé totality omámit, a spolu s ní všichni ty malí, myší patolízalové, jež se jim chtějí vyrovnat – a výsledkem je společnost, která opět klouže dolů k totalitě, a to pro dav nepozorovaně, ale přesto dost rychle, abychom za pár let měly systém, jako např. v Norsku, kde stát slušným rodinám krade děti a dává je do péče homosexuálních párů.

Neomarxismus má nástroje, jak se lidem vetřít pod kůži, těmi jsou feminismus, gender, korektnost, multikulturalita a mnoho jiných, pro nijak moc přemýšlivou konzumní společnost přijatelných metod manipulace, jejichž vyústění povede k tuhé totalitě, v níž nám všem nasadí ocelová pouta na ruce a vyříznou jazyk. Současně s tím se lidem slibuje a také nabízí život s materiálními přebytky; vesměs lidem, kteří se o politiku nebo ideologii nijak nezajímají – a těch je naprostá většina – stačí, že mají plnou ledničku, nové auto, jezdí k moři, prostě jejich priorita je tělo a tělové požitky – všechno ostatní je jim ukradeno; lidé ve své většině jsou jako cvičené opice. Politická strana anebo systém, která jim tuto materiální rozkoš života poskytne, vždycky volby vyhraje; markantním příkladem současné lžidemokracie je Německo, kde se levicovému establishmentu dokonale podařilo zmanipulovat veřejnost k svému obrazu.

Proč ale odcházím z facebooku? Protože mi vedení FB poslalo elaborát, co bych měl a neměl psát, jak reagovat na různé podněty, a abych se nevydával nebezpečí trestního postihu. Je tam jakýsi tajemný pan Někdo, bez tváře a beze jména, nechce, abych si jeho tvář a jméno zapamatoval, kdo ale přikazuje, popřípadě maže moje připomínky a písemné reakce, jež se na FB vyskytují, tedy se snaží o mou manipulaci. Nedávno náš parlament, který si národ svobodně zvolil, přijal zákony vysloveně namířené na odstřelení svobody slova. Vůbec poslancům nevadí, že ty nové zákony proti svobodě lidí jejich vlastního národa, jsou ve své podstatě schizofrenní, protože jsou v rozporu s Listinou o lidských právech, jež je nadřazena Ústavě ČR, a která ale – byť se jedná o zednářský elaborát – akceptuje svobodu slova, ať už písemnou či jinou formou zveřejněných. Přijetím těchto gumových zákonů – údajně na ochranu tzv. demokracie – jsme opsali kruh a vrátili se do Husákova režimu.

Donedávna byl FB jakási „vrba“, kde člověk s nekorektními názory mohl svobodně psát, vědom si toho, že jeho názory čtou různí lidé. Svobodně vyřčené slovo, pronesené v tomto prostoru, nazývající pravdivě skutečnosti kolem nás, bylo zde možno vyslovit; ale při zjištění, že zde tato možnost už neplatí – máte dvě možnosti: Zaprvé přestat na tento FB psát; anebo za druhé: podřídit se zbabělému vedení FB, jako beran sklopit hlavu a psát tak, jak vedení FB, potažmo politický systém vyžaduje – čili tzv. korektností křivit svou mravní páteř.

Kristus Pán říká: „Bojte se lidí, kteří mohou duši ublížit…“ Kdybych psal na FB tak, jak chce vedení FB, tedy sám sebe zmanipuloval a údajně se nevydal nebezpečí trestního postihu, tj. psal korektně, ublížil bych své duši. Proto z FB odcházím. Ostatně, žil jsem bez něj podstatnou část svého života, není důvod toho litovat.

V Praze, 27. 6. 2018, www.narodnisjednoceni.cz

foto: pixabay.com