Muslimové mají PRÁVO zabít každého, kdo nerespektuje islám

„Muslimové mají PRÁVO zabít každého, kdo nerespektuje islám“, tvrdí islámský duchovní. Toto PRÁVO a všimněte si, že mluvíme o legislativě, nikoliv o víře či názoru, vyplývá dle kazatele Krekara, pobývajícího v Norsku, přímo z Koránu.

mullah_krekarJasně, že se najde milion chytráků, kteří budou tvrdit, že jde o způsob výkladu, že je to radikál a tak dále… , ale kdo zná korán a umí jej číst v souladu se sunnou, nemůže vám říci nic jiného než tenhle upřímný Mullah Krekar vykládá islámské právo šaría v praxi.

Korán 8:12 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí káfirů hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů!“

Korán 47:4 A když se na bojišti střetnete s káfiry, stínejte jim hlavy, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!

Korán 33:60 Prokleti budou (káfiři), kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy vůči těm, kdož již předtím byli. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.

Mohamed a jeho ozbrojené složky systematicky vraždili, okrádali a otročili Arábii kus po kusu, až ji po deseti letech ovládli celou. To je islám. Představy o nějakém srovnávání s křesťanstvím nebo vykládání islámu jako mírumilovného náboženství jsou mylná.

Představa mírumilovného islámu je stejně mylná jako představa násilného křesťanství. Obojí se rozchází s původní ideou zakladatele myšlenkového směru. Křesťanství započal Ježíš Kristus, který hlásal lásku a odpuštění, islám započal Mohamed, který hlásal násilí a podrobení.

Originál videa s anglickými titulky je uvnitř článku.

Muslimové mají právo zabít každého, kdo nerespektuje islám

K nám neprojdou!