Národní demokracie nezapomíná: Před 82 lety vznikl Protektorát Čechy a Morava. Dnes se opět stáváme protektorátem cizí moci

Národní demokracie nezapomíná! Jestlipak nezapomene ani ČT?… Ta nás každý srpen krmí hodinami a hodinami pořadů o okupaci 1968, takže by správně měla dát ještě mnohem více prostoru na připomínání ještě mnohem horší okupace 1939.
Připomínáme si smutné výročí – 82 let od nejčernějšího dne naší historie. Dne 15. března 1939 skončila 2. republika a Němci obsadili naše území, už tak osekané po mnichovské zradě. Okupační nacistická moc v následujících šesti letech zabila mnoho lidí, mezi nimi i devět studentských vůdců, kteří byli zavražděni 17. listopadu 1939 a na jejichž odkaz nyní navazujeme.
V této době je obzvlášť nutné si tyto události připomínat. Na zvěrstva nacistů se téměř zapomíná, z jejich pozdějšího (více než zaslouženého) odsunu mnozí dělají téměř zločin a naopak jsou vyzdvihováni kolaboranti, jako byli např. vlasovci. Toto překrucování historie je důkazem, že se opět stáváme protektorátem cizí moci.
My ale nezapomeneme! A vždy budeme bojovat za to, aby náš stát byl opět svrchovaný!