Naši hrdinové

Kramar_Rasin

Našimi hrdiny nejsou Masaryk s Benešem, ale skuteční hrdinové 1. republiky a spolutvůrci naší novodobé státnosti Kramář s Rašínem! To k jejich odkazu se hlásíme a pro dobro našeho národa vytrváme!

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte svým hlasem pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech 13 krajích! Za hlasem předků, za svrchovaný český stát!