Ostudný dokument Rady Evropy překračuje všechny meze

immigration

Zatímco u nás se soudy zabývají takovými prkotinami, jako je co nejvíce znemožnit jakékoliv protestní politické akce, Rada Evropy se rozhodla „zvýšit informovanost veřejnosti o ekonomických výhodách legální migrace a její kulturní rozmanitosti pro společnost.“

Poté, co současná liberální politika maximálně rozbila rodinnou soudržnost a všemi možnými způsoby likviduje počet dětí, zejména těch, které vyrůstají v tradiční rodina, Rada Evropy vyzývá členské státy, aby imigranty využili k „populační vlně“!

Imigranti přinášejí nejen kulturní rozmanitost

Takže imigranti mají ozdravovat naši společnost souložemi s našimi ženami! Chlapi, do boje!