Podporujeme: Demonstrace proti věznění lidí za opoziční názor

Národní demokracie požaduje návrat ke svobodě slova a zrušení všech gumových paragrafů trestajících „hanobení“, „podněcování“ apod. Zároveň požadujeme propuštění všech politických vězňů v ČR. Proto podporujeme tuto demonstraci, kterou pořádá Holešovská výzva – viz grafika níže.

Náš příznivec Zbyněk Prousek, předseda Spolku věřitelů a přátel práva; a také publicista a praktik aktivně podporující vymahatelnost práva a spravedlnosti v ČR, k tomu napsal toto:

OPĚT VE STÍNU JUSTICE – tentokrát kauza Čermák.

Z jednoho z mnoha úhlů pohledu je pro mne kauza Čermák opětovným ujištěním o tom, jak v obecných kauzách je česká justice obvykle těžce invalidní, ba mnohdy až dysfunkční, tak v kauze Čermák byla ta samá justice neobyčejně akční. Zmíněná justice tak v mých očích opět a bravurně obhájila můj názor, že je významným politickým nástrojem vládnoucí skupiny, a že ve zdejší justiční žumpě věří v průnik spravedlnosti či dovolání se práva a spravedlnosti snad jen pošetilec či idealista.

Z jiného z úhlů pohledu však Čermákovu kauzu vnímám jako jeden z výstražných aktů totalitně-protektorátního režimu proti jeho odpůrcům, a v rámci svého úsudku nevylučuji, že i tento akt byl zmíněným režimem učiněn v obavě před procitnutím národa, či sjednocováním a souznění lidí ve jménu míru, svobody, ústavnosti, státní suverenity a samostatnosti ČR.