Pražská deklarace: Společná deklarace Národní demokracie (ND) a Liberálně-demokratické strany Ruska (LDPR)

I.

VĚDOMI SI společného slovanského dědictví i historicky přátelských vztahů mezi našimi oběma zeměmi,

UVĚDOMUJÍCE SI si závažnost probíhajících globálních procesů, které ohrožují zájmy slovanských národů,

ZNEPOKOJENI trvalou snahou mezinárodních finančních elit ekonomicky, vojensky a demograficky slovanské národy poškodit,

NESOUHLASÍCE s agresivní a štvavou mediální propagandou zemí NATO namířenou proti Rusku a se stavbou amerických základen v zemích Visegradu

A ODMÍTAJÍCE orientaci zemí Visegradu na Spojené státy americké ve snaze vložit klín mezi slovanské země, stejně jako francouzsko-německý pakt přeměňující Evropskou unii na francouzsko-německý superstát, ohrožující slovanské zájmy

II.

VYJADŘUJEME touto deklarací společnou touhu po spolupráci obou našich stran jako předzvěst spolupráce obou našich zemí,

PROHLAŠUJEME, že jsme připraveni koordinovat své politické síly ve snaze čelit globalistickým útokům na naše národy a jejich státnost

RESPEKTUJEME zároveň spolupráci svých stran s dalšími politickými subjekty jak ve svých zemích, tak v zemích dalších a právo navazovat další spolupráci s novými subjekty ve svých zemích i v zahraničí

STOJÍME za zachování nedotknutelnosti hranic v Evropě, které vznikly po druhé světové válce a proti politice dvojího měřítka v této věci.

III.

ODSUZUJEME útočný pakt NATO, který je ohrožením nejen našich zemí, ale vůbec celosvětového míru, bezpečí a stability

ODMÍTÁME proces sjednocování Evropy jakožto zglajchšaltování svobodných suverénních zemí Evropy

a ODMÍTÁME nelegální i legální migraci nepůvodního obyvatelstva do našich zemí ve snaze překreslit jejich demografickou podobu

 

v Praze dne 27. dubna 2019

 

Za Národní demokracii

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie

 

Za Liberálně demokratickou stranu Ruska

Valerij Vadimovič Voronin
 atašé LDPR pro mezinárodní otázky